LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Rådgiver / seniorrådgiver - Forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 17.10.2021

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.


I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.


Nord universitet har fire strategiske satsningsområder hvor vi skal å ta en internasjonal posisjon: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Nord universitet skal gjennom aktivt samspill med samfunns- og næringslivet bidra til lokal, regional og nasjonal utvikling innen universitetets profil- og ph.d.-områder.


Bli med på utviklingen av et ungt og fremadrettet universitet!

Om stillingen

Ved Nord universitet, avdeling for forskning og utvikling, er det ledig en 100% midlertidig stilling som rådgiver/seniorrådgiver.

Stillingen har kontorsted campus Bodø.

Avdeling for forskning og utvikling er organisert som stab til prorektor for forskning og utvikling og består av 11,2 årsverk. Enheten arbeider tett sammen som et team og har ansvar for oppfølging og tilrettelegging for forskning og utvikling på virksomhetsnivå ved Nord universitet.

Vi søker deg som er engasjert og målrettet og vil bidra til utvikling av god forskningsadministrasjon. Gode samarbeidsevner er viktig, og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning om finansieringsmuligheter og bistand med utvikling av prosjekter og søknader, primært rettet mot EUs rammeprogram og Forskningsrådet
 • Rådgivning i forbindelse med drift av EU-prosjekter, herunder inngåelse av avtaler ihht. krav og retningslinjer og økonomisk rapportering
 • Bidra til utvikling av kompetanse- og karrierefremmende tiltak
 • Kvalitetssarbeid og oppfølging av retningslinjer og policy
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen basert på kandidatens erfaring og kunnskapsområde

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Doktorgrad er en fordel
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant fagadministrativ erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring med prosjektstyring eller prosjektledelse vil være en fordel
 • Erfraing fra eller forståelse for juridisk vurdering av kontrakter vil telle positivt
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Erfaring med søknadsarbeid knyttet til EUs rammeprogram og/eller Forskningsrådets større utlysninger
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Relevant arbeidserfaring fra institusjoner innen forskning og/eller høyere utdanning vil bli vektlagt
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver - Ltr. 59 - 65, NOK 534.400 - 594.300 i året alternativt kode 1364 seniorrådgiver - Ltr. 63 - 70, NOK 574.700 - 650.300 i året.

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Teamleder for Avdeling for forskning og utvikling, Tina Bringslimark, 92298043, [email protected] eller
 • Prorektor for forskning og utvikling, Ketil Eiane, 48004712, [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 17.10.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30078611

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS