LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Marine Protected Areas (MPA) - Europe prosjektkoordinator

Søknadsfrist: 28.11.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 31 land.

Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 165 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk, Husdyr, produksjon og velferd og Alger og mikrobiell bioteknologi.


Les mer: www.nord.no/fba.

Om stillingen

Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet, søker prosjektkoordinator i 50 % midlertidig stilling for et Horizon Europe finansiert forskningsprosjekt. Stillingen har kontorsted Bodø, Norge.

FBA er blitt tildelt et Horizon Europe prosjekt. Prosjektet vil kartlegge de optimale plasseringene for marine beskyttede områder (MPA) i europeiske hav ved hjelp av tiltak som dekker spekteret av biologisk mangfold fra arter til økosystemer, inkludert habitater.

Ansvarlig for prosjektet er Professor Mark Costello.

Stillingen skal samarbeide med prosjektpartnere utenfor Norge og noe reising kan forekomme.

Stillingen er tilgjengelig fra januar 2023 og i 36 - 40 måneder.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil inkludere:

 • Organisering av prosjektmøter
 • Utarbeide rapporter og møtereferater
 • Administrere tidsplan for prosjektoppgaver og leveranser, inkludert overholdelse av prosjektets datastyrings- og formidlingsplaner
 • Utarbeide fremdriftsrapporter for prosjektet
 • Assistere andre aspekter av prosjektets forskningsaktiviteter når tiden tillater det
 • Koordinere ekstern kommunikasjon

Kvalifikasjoner

 • For ansettelse i stilling som rådgiver/seniorrådgiver kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad innen miljø-,marin- eller biovitenskap eller tilsvarende.
 • For ansettelse i stilling som seniorrådgiver er det videre en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Erfaring fra formidlingsarbeid av miljøvern og spesielt vern av havområder
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Gode IT- ferdigheter
 • Gode kommunikasjons- og organisasjonsevner

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Erfaring med å koordinere internasjonale eller komplekse forskningsprosjekter, spesielt EU-prosjekter, vil være en fordel
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • Kode 1434 rådgiver - Ltr. 59 - 65, NOK 544 400 - 604 400 i året
 • Alternativt kode 1364 seniorrådgiver - Ltr. 63 - 70, NOK 584 700 - 661 400 i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 28.11.2022.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30153917

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS