LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiat innen prosjektledelse

Søknadsfrist: 25.05.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Ønsker du å forske på kontraktstrategi av investeringsprosjekter?

Om stillingen

Ved Fakultet for Realfag og Teknologi, Institutt for Maskinteknikk og Teknologiledelse, er det ledig en 100% stipendiatstilling innen fagområdet tidlig involvering av totalentreprenører og organisering av forholdet mellom hovedaktørene i prosjekt. Dette er en åremålsstilling med varighet på 3 år eller inntil 4 år med pliktarbeid.

Kandidaten vil bli med i industriell økonomigruppe, som for tiden jobber med forskjellige prosjektleveringsordninger, anskaffelsesprosedyrer (konkurransepreget dialog, konkurranse med forhandling) og forskjellige kontraktstyper.

Studiet tar sikte på å kartlegge og sammenligne erfaringene med å bruke Offentlig Privat Samarbeid (OPS) og Design Build Operate (DBO) kontrakter i utvalgte prosjekter. Hensikten er for å gi verdifull innsikt i hvordan OPS og DBO vil bli praktisert for fremtidige store investeringsprosjekter.

Kandidaten skal kritisk analysere kontraktstrategiene til de utvalgte prosjektene som implementeres ved hjelp av OPS og DBO kontraktene.

Kandidaten vil fokusere på hvordan kontraktsformene har blitt praktisert, identifisere fordeler og ulemper ved å praktisere disse kontraktsformene, og evaluerere om kontraktsformene kunne blitt praktisert annerledes. Balansen mellom risikoansvar og styringsmuligheter, grad av frihet for entreprenøren (inkludert muligheten til å velge oppstart og implementeringstempo), effekten av å ha design, konstruksjon og vedlikehold / drift i en kontrakt er noen av de faktiske temaene for studiet.

Arbeidsoppgaver

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en PhD grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Som en del av PhD-prosjektet skal kandidaten arbeider med følgende oppgaver:

 • Kartlegge erfaringer fra praksis av de utvalgte case prosjektene som er gjennomført ved hjelp av OPS og DBO kontraktene
 • Studere hvilken grad av frihet finnes i OPS & DBO kontraktene
 • Studere grad av innovasjon tilgjengelig ved å praktisere kontraktene
 • Analyse prosjektstørrelse og tilbydermarked: hva er mulig, og hva ønsker mulige tilbydere
 • Lede skrivingen av forskningsartikler for publisering i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter

Kompetanse

For å kunne tilsettes må kandidaten oppfylle kravene for opptakt til ph.d.-utdanning ved NMBU. Kandidaten må ha en relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 120 studiepoeng på masternivå. Kandidater som leverer masteroppgave innen 30. Juni 2021 kan bli vurdert. Søkeren må ha en dokumentert sterk faglig bakgrunn fra tidligere studier, og dokumentere gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d. programmet.

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Masternivå innen: Prosjektledelse, Bygg- og anlegg, industriell økonomi, kontraktsledelse eller andre lignende
 • Minimum B i snitt for hele master og dessuten B eller bedre på masteroppgave
 • Dokumentert gode norsk- (eller annet skandinavisk språk) og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Kunnskap om bygg-og anlegg teknikk, prosjektledelse, kontraktstyring eller lignende
 • Erfaring med kontraktstrategi og anskaffelse
 • Kunnskap i prosjekt usikkerhetsstyring
 • Erfaring med kvalitativ og kvantitative forskningsmetoder
 • Erfaring med å jobbe med store datasett
 • Faglige skriftlige ferdigheter

Du må:

 • Være kreativ, engasjert, nysgjerrig, åpen og ivrig etter å lære
 • Kunne arbeide selvstendig, strukturert, nøyaktig og analytisk
 • Ha evne til å arbeide i tverrfaglige grupper
 • Ha gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter

Kandidater skal oppgi kontaktinformasjonen til to referanser som kan kontaktes om nødvendig.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20, normalt i lønnstrinn 54 (NOK 482.200). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 25.05.2021

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester. Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Dokumenterte kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS