Ledig stilling ved NMBU

Stipendiat innen lærerutdanning og utdanningsvitenskap

Søknadsfrist: 02.11.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet..NMBU har 1800 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevneNærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Vi søker stipendiatkandidat innen lærerutdanning og utdanningsvitenskap innen et av tre forskningsområder.

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi, Seksjon for læring og lærerutdanning, er det ledig en 100% stipendiatstilling innen fagområdet lærerutdanning og utdanningsvitenskap. Stillingen er 3 år eller inntil 4 år med pliktarbeid.

Søknad kan rettes mot ett av tre forskningsområder. Nærmere beskrivelse av forskningsområdene kan leses i linken her.

Arbeidsoppgaver

Det forutsettes at den som tilsettes går inn i et godkjent opplegg for en PhD grad og at arbeidet legges opp med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Mastergrad i pedagogikk eller psykologi, mastergrad i realfags-/naturbruksdidaktikk, lektorutdanning i realfag eller mastergrad i ett av universitetets fagområder med PPU.
 • Gode ferdigheter i muntlig og skriftlig kommunikasjon, både på norsk og engelsk.

Det er ønskelig med:

 • Undervisnings- og/eller veiledningserfaring i skole og/eller høyere utdanning.
 • Erfaring fra praksisnær forskning.

Personlige egenskaper/egnethet

Det blir vektlagt at søkeren:

 • Har gode kommunikasjons-, samarbeids- og gjennomføringsevner.
 • Er selvstendig, strukturert og fleksibel.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Prosjektbeskrivelse:

 • Realiserbar prosjektplan som er i tråd med ett av de tre beskrevne forskningsområdene.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20, lønnstrinn 54 (NOK 479.600). Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling.

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Nærmere opplysninger ved

 • Førsteamanuensis Knut Omholt, tlf +4767231529, e-post: [email protected] (veileder)
 • Førsteamanuensis Birgitte Bjønness, 67231519 / 93860472, e-post: [email protected]
 • Førsteamanuensis Margrethe Naalsund, 67231528/ 92806592, e-post: [email protected]
 • Seksjonsleder for Seksjon for læring og lærerutdanning, Hans Erik Lefdal, tlf: +47 67 23 15 14, e-post: [email protected]

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt.

Søknadsfrist: 02.11.2020.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Søkeren sender maks 2-siders prosjektbeskrivelse i tråd med ett av de tre mulige forskningsområdene.
 • CV og relevante vitnemål/attester
 • Eventuelt liste over vitenskapelige arbeider

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer i ordinær post merket stilling 20/03951 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 02.11.2020.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS