LEDIG STILLING VED NMBU

HR – Seniorrådgiver

Søknadsfrist: 23.05.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Vi er ca. 160 vitenskapelig/tekniske ansatte og 18 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen.


Fakultetet består av de to instituttene Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, IHA og Institutt for plantevitenskap, IPV.


Institutt for plantevitenskap (IPV) har et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon, og bidrar på denne måten til NMBUs visjon «Kunnskap for livet».


Faggruppen plantebiologi og bioteknologi består har 18 ansatte. Vi ønsker å forstå planters vekst og utvikling og hvordan de reagerer på klima og andre miljøforhold, forskjellige dyrkingsmåter og ulike typer stress. Vi jobber med å kartlegge hvordan miljøfaktorene påvirker plantenes gener og stoffomsetning. Hvordan det ytre miljøet oversettes til indre signaler i plantene er sentralt i vår forskning. Vi jobber også med hvordan kunnskapen kan brukes i praktisk planteproduksjon.

Vil du være med å utgjøre en forskjell? – BIOVIT søker erfaren HR-medarbeider.

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap er det ledig fast stilling som seniorrådgiver innen rekruttering og personaladministrasjon. Du vil få ansvar for alle typer arbeidsoppgaver innenfor rekruttering og personaladministrasjon ved fakultet. Du vil inngå i vårt HR/HMS-team, som består av fire dyktige medarbeidere.

Vi søker deg som har solid kompetanse og erfaring med rekrutering, personaladministrasjon og organisasjonsutvikling både operativt og strategisk.

Du er utviklingsorientert av natur, trives i en organisasjon i utvikling og endring, og har gjerne bakgrunn fra både privat og offentlig sektor. Til den rette personen kan vi tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et åpent og godt arbeidsmiljø. Stillingen rapporterer til administrasjonssjef ved fakultetet.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå ledere i rekrutteringsprosessen, herunder utlyse, screene, intervjue og sikre rekrutteringen, samt utarbeidelse av saksdokumenter for behandling i våre ansettelses-organer.
 • Utarbeide ansettelsesavtaler og følge opp disse ved endringer i ansettelsesforholdet.
 • Sikre at lover, personalreglement og rutiner følges, og at ledere med personalansvar er oppdatert med relevant informasjon.
 • Bistå i gjennomføringen av lønnsforhandlinger, herunder rådgivning i forbindelse med saksforberedelser, samt ivareta oppfølging av saker.
 • Etablere og gjennomføre gode prosesser for kompetansekartlegging/- utvikling, karriereutvikling, lederutvikling/-trening, etterfølgerstrategi og generell oppfølgning av medarbeidere ved fakultetet.
 • Bidra til utvikling og forbedring av personaladministrative prosesser og rutiner, herunder innføring av nye og effektive arbeidsmetoder og samarbeidsformer.

Andre oppgaver innenfor fakultetsadministrasjonens arbeidsområder kan bli tillagt stillingen.

Kompetanse

Kompetansekrav

 • Universitets- eller høyskoleutdanning tilsvarende mastergrad. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.
 • Minimum 5 års erfaring innen HR/personaladministrasjon, rekruttering og/eller organisasjonsutvikling.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra universitets- og høgskolesektoren eller offentlig forvaltning.
 • Kjennskap til gjeldende lover og regler innen HR-området i staten / UH-sektoren.
 • Erfaring fra prosjekt- og prosessledelse /- arbeid.
 • Erfaring med elektroniske personalsystemer (gjerne Agresso/UBW) og Public 360.
 • Kompetanse på test- og utviklingsverktøy, eksempelvis DISC, cut-e eller lignende.

Personlige egenskaper

 • Du er initiativrik, løsningsorientert og har gjennomføringskraft.
 • Du er selvstendig, strukturert og nøyaktig.
 • Du er serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner.
 • Du liker å ta utfordringer og trives i en organisasjon med stadige endringer.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode (1364) Seniorrådgiver (ltr. 70-75) NOK 643.000 – 708.050 avhengig av utdanning og kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

 • Administrasjonssjef John J. Øyaas, tlf. 67 23 26 41 / 91 79 61 07, e-mail: [email protected] eller
 • Seniorrådgiver Bodil Dahl tlf. 67 23 29 01 / 92 05 89 73, e-mail: [email protected]

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester. Søkere som innkalles til intervju, må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 23.05.2021.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS