LEDIG STILLING VED NMBU

Rådgiver innen utdanning ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (fast)

Søknadsfrist: 22.03.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her
.

Er du interessert i klima og miljø, liker å omgås mennesker og opptatt av utdanningskvalitet?

Om stillingen

Stillingen inngår i administrasjonen ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA), som for tiden har femten medarbeidere. Du blir en del av en gruppe på tre rådgivere som, under ledelse av Prodekan for undervisning, arbeider med utdanningskvalitet, studieadministrasjon og faglig veiledning av fakultetets studenter.

Du vil ha tett og løpende dialog med studentene og de vitenskapelig ansatte, og ha en viktig rolle i kvalitetsutviklingen av fakultetets studieprogrammer og emner.

Arbeidsoppgaver

Faglig veiledning:

Du vil få ansvar for veiledning av studenter, hovedsakelig knyttet til studieprogrammene bachelor og master i Miljøvitenskap og Ettårig grunnstudium.

Oppgaver knyttet til utdanningskvalitet:

 • Koordinator og saksutreder for programrådet i Miljøvitenskap
 • Saksutreder og sekretær for fakultetets undervisningsutvalg
 • Oppfølging og gjennomføring av undersøkelser knyttet til utdanningskvalitet.
 • Oppfølging, utvikling og revisjon av fakultetets studieprogrammer.

Utdanningsadministrative oppgaver:

 • Behandling av studiesaker og oppfølging av studenter i Felles Studentsystem (FS)
 • Studieinformasjon på nett
 • Bidra i arbeid med studentrekruttering
 • Opptaksansvarlig for masterprogrammet i Miljøvitenskap

Det må påregnes endring i arbeidsoppgaver over tid.

Det vil også være mulig å foreslå, og arbeide med, andre studiekvalitetshevende prosjekter.

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning fra universitets- eller høgskole (på masternivå), fortrinnsvis innen fakultetets fagfelt. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk.
 • Erfaring fra studieveiledning og utdanningsadministrativt arbeid ved høyskole eller universitet

Det er ønskelig om du også har:

 • Kjennskap til et eller flere av studieprogrammene ved fakultet
 • Gode IT-ferdigheter, spesielt innen Office 365
 • Pedagogisk kompetanse
 • Kjennskap til FS, Canvas, Wiseflow og P360
 • Gode analytiske evner

Vi leter etter deg som er:

 • Seviceinnstilt og liker å omgås mennesker
 • Positiv og faglig engasjert
 • Håndterer perioder med høyt arbeidstempo
 • En pådriver

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver, ltr. 51 - 62 (NOK 458 900- 555 800) avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 22.03.2023

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS