LEDIG STILLING VED NMBU

Rådgiver / seniorrådgiver - innkjøp

Søknadsfrist: 02.12.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Innkjøpsseksjonen er en del av økonomiavdelingen ved NMBU og holder til på Norges vakreste campus på Ås, ca 30 min syd for Oslo.


Vi er i dag syv ansatte ved seksjonen med variert og bred kompetanse og erfaring, høyt engasjement og et godt arbeidsmiljø.


Vi arbeider løpende og aktivt med tverrfaglig arbeid, digitalisering, standardisering, effektivisering og økt kvalitet i våre tjenester, fra anbud til bestilling og kontraktsoppfølging. Vår målsetting er stadig å videreutvikle oss så vi høste flest mulig av de verdiene innkjøp og anskaffelser representerer – samtidig som vi trives på jobb!

Er du en motivert innkjøper som vil bidra til NMBUs innsats for en bærekraftig fremtid?

NMBU søker motivert rådgiver/seniorrådgiver innkjøp

Om stillingen

I tråd med NMBUs strategi skal innkjøpsseksjonen levere tjenester av høy kvalitet som legger til rette for fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon og bidra til å redusere NMBUs direkte og indirekte klimagassutslipp.

Vi samarbeider nært med fakulteter, forskningssenter og administrasjonen, og har stor bredde i oppgaver knyttet til gjennomføring og oppfølging av tverrfaglige anskaffelser av vare- og tjenester.

I tillegg fokuseres det på utvikling av innkjøpsmodenhet i organisasjonen, som omfatter digitalisering og standardisering av hele anskaffelsesprosessen fra behov til bestilling, kontraktsoppfølging, kompetansebygging og kommunikasjon med mer.

Den rette kandidaten vil få både spennende og varierte oppgaver med reelle muligheter til å bidra til realiseringen av NMBUs nye strategi som bærekraftuniversitetet.

Arbeidsoppgaver

De viktigste ansvarsområdene og arbeidsoppgavene vil være:

 • Lede og gjennomføre tverrfaglige anskaffelsesprosesser, fra behovsanalyser og anbudsprosess til implementering og kontraktsoppfølging
 • Bidra med innkjøpsfaglige perspektiver i etablering og oppfølging av miljøstrategien og miljørelaterte tiltak ved NMBU; herunder utarbeidelse av rutiner for anskaffelser og kontraktsoppfølging knyttet til miljø, samfunnsansvar og/eller etiske perspektiver i innkjøp
 • Løpende kommunikasjonsaktiviteter rettet mot NMBU og/eller kompetanseheving i organisasjonen
 • Bidra aktivt til effektivisering og profesjonalisering av innkjøpsorganisasjonen

Organisering og fordeling av oppgaver er under revisjon og utvikling, og noen endringer vil derfor kunne finne sted. Oppgavene vil likevel falle naturlig til innkjøpsseksjonen og stillingen.

Kompetanse:

Det kreves utdanning fra universitets- eller høgskole, fortrinnsvis av høyere grad (på masternivå), relevant praksis, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. For stilling som Seniorrådgiver kreves minimum fem års relevant praksis innen fagområdet.

For begge stillingskategorier gjelder at lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet.

Du må beherske norsk flytende og engelsk på godt nivå, begge både skriftlig og muntlig.

Erfaring fra et eller flere av de følgende områdene er ønskelig:

 • God anskaffelsesfaglig kompetanse og forståelse, gjerne fra offentlige anskaffelser.
 • Erfaring fra arbeid knyttet til miljø, etikk og/eller samfunnsansvar
 • Erfaring med kontraktforvaltning og leverandøroppfølging
 • Effektiv bruk av IT verktøy, herunder administrative systemer som Office365 og Teams; og innkjøpssystemer som Mercell TendSign KGV og systemer fra avtaleoppfølging
 • Erfaring fra arbeid med digitalisering og effektivisering av innkjøpsprosesser; og løpende forbedringsarbeid
 • Erfaring fra kommunikasjon- og kompetanseheving

Vi ønsker at du..

 • Har driv og er motivert for å bidra til å oppnå våre mål!
 • Er selvgående, arbeider effektivt og tar initiativ
 • Har stor arbeidskapasitet og komfortabel med flere «baller i luften»
 • Kan se det store bildet og har god evne til å sette deg inn i nye problemstillinger og situasjoner
 • Liker og evner å samarbeide og har gode kommunikasjonsevner
 • Er jevnt over nysgjerrig, positiv og blid

Personlig egnethet vil i stor grad vektlegges.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingene innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver (Lønnstrinn 55-64, 509 500-593 500,-) eller 1364 Seniorrådgiver (Lønnstrinn 65-76, 604 400 - 746 900)

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved Innkjøpssjef Grethelinn Rasmussen, e-post: [email protected]

I tillegg til spennende oppgaver kan vi tilby

 • Høy grad av fleksibilitet og selvstendighet i arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid- og ordning.
 • Et godt og ivaretakende arbeidsmiljø med kolleger som er nysgjerrige på ulike perspektiver og erfaringer.
 • Arbeidsplass på en av Norges fineste campus.
 • Ansattfordeler som trening i arbeidstiden, bedriftsidrettslag, hytteleie m.m.

Informasjon til søkere.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 02.12.2022

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS