LEDIG STILLING VED NMBU

Rådgiver / Seniorrådgiver innen Innkjøp

Søknadsfrist: 30.05.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Innkjøpsseksjonen er en del av økonomiavdelingen ved NMBU og holder til på Norges vakreste campus på Ås, ca 30 min syd for Oslo.


Der er i dag syv ansatte ved seksjonen med god og bred kompetanse og erfaring. Dette bidrar til en åpen og god kommunikasjon internt med god stemning og et godt arbeidsmiljø.


Arbeidsoppgavene er varierte, og vi jobber tverrfaglig med ulike fagområder. Dette gir oss en unik mulighet til å bidra aktivt inn mot en rekke spennende områder og realiseringen av NMBUs strategi.


Digitalisering og strategisk fokus på innkjøp skal styrkes ytterligere fremover, noe som vil by på spennende oppgaver og muligheter i årene som kommer.

Vil du bidra til å styrke bærekraftsuniversitetet NMBUs innsats for miljø og samfunnsansvar via anskaffelser?

Om stillingen

Da en av våre ansatte planlegger å gå av med pensjon i 2022 er det ved Innkjøpsseksjonen i Økonomiavdelingen ledig en fast 100% stilling som Rådgiver/Seniorrådgiver innen Innkjøp.

Overordnet er vårt mål å bidra til at vitenskapelige og administrative miljø har tilgang til de varer og tjenester de trenger for å kunne levere på sine oppgaver og samfunnsoppdrag. Den rette personen vil i tillegg til arbeid med gjennomføring av anskaffelser, få et utvidet ansvar knyttet til utvikling og styrking av NMBUs arbeid med og rutiner for miljø, etikk og samfunnsansvar i anskaffelser og kontraktsoppfølging.

Arbeidshverdagen inkluderer parallelle prosjekter, tverrfaglig samarbeid, en god blanding av operative og strategiske oppgaver. Vi arbeider fokusert på forbedring og kvalitet i våre prosesser knyttet til anskaffelser og kontraktsoppfølging, og bidra til å oppnåelse av NMBUs strategi og ambisjon om å være bærekraftsuniversitetet i Norge.

Vi søker deg som er engasjert, positiv, systematisk, team- og utviklingsorientert og som ønsker å være med å styrke innsats og kapasitet fremover.

Arbeidsoppgaver

 • Inngå og følge opp sentrale rammeavtaler og gjennomføre komplekse enkeltanskaffelser i tråd med Lov og Forskrift om Offentlige Anskaffelser
 • Et særlig ansvar for å videreutvikle et standardisert og hensiktsmessig rammeverk til krav i NMBUs anskaffelser knyttet til miljø, samfunnsansvar og etikk
 • Etablere et hensiktsmessig rammeverk for oppfølging av disse kravene i løpende avtaler/kontrakter
 • Kunne bidra med innkjøpsfaglige perspektiver i etablering og oppfølging av miljøstrategien og miljørelaterte tiltak ved NMBU; herunder ivareta rapportering til Etisk Handel Norge og andre interessenter.
 • Kontraktsadministrasjon, oppfølging av vare- og tjenesteavtaler, avtalelojalitet og leverandørutvikling
 • Bistå i kommunikasjonen med brukermiljøene og viktige interessentgrupper, både elektronisk og muntlig
 • Bidra aktivt til implementering av vedtatt anskaffelsesstrategi for å styrke og modne innkjøpsorganisasjonen, med vekt på effektiviserings- og digitaliseringstiltak

Kompetanse:

For stilling som Rådgiver kreves det utdanning fra universitets- eller høgskole, fortrinnsvis av høyere grad (på masternivå). Det kreves videre relevant praksis, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.

For stilling som Seniorrådgiver kreves utdanning fra universitets- eller høgskole, fortrinnsvis av høyere grad (på masternivå). Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet. Videre kreves lang og relevant praksis innen fagområdet, minimum 5 år, og dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.

Du må beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Det forventes god anskaffelsesfaglig kompetanse og forståelse, fortrinnsvis også god kjennskap til og erfaring fra offentlige anskaffelser. Erfaring med vitenskapelig forbruksmateriell, kjemikalier og gasser, medisinske varer, og eiendomsrelaterte tjenester vurderes fordelaktig.
 • God kjennskap til og dokumentert erfaring fra arbeid knyttet til miljø, etikk og samfunnsansvar
 • Dokumentert erfaring fra arbeid med digitalisering og effektivisering av innkjøpsprosesser
 • Erfaring med kontraktsoppfølging, herunder miljø og samfunnsansvar og arbeidsforhold
 • Erfaring fra forhandlinger
 • Effektiv bruk av IT verktøy
 • Dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid

Du må:

 • Være selvstendig, serviceorientert og har erfaring fra teamarbeid
 • Være positiv og løsningsorientert
 • Evne å jobbe med parallelle oppgaver i et hektisk miljø med høy faglig kompetanse og interesse
 • Være resultatorientert, se forbedringsmuligheter og være en pådriver i endringer
 • Være opptatt med å bidra til et godt arbeidsmiljø

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1434 Rådgiver (Lønnstrinn 55-64, 490 600-575 600) eller 1364 Seniorrådgiver (Lønnstrinn 60-70, 535 200-643 000)

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 30.05.2

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS