LEDIG STILLING VED NMBU

IT-arkivar - Rådgiver / seniorrådgiver

Søknadsfrist: 16.02.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Dokumentsenteret ved NMBU er universitetets fagenhet for saksbehandling og arkiv og er plassert under Personal- og organisasjonsavdelingen.

Dokumentsenteret har for tiden 8 medarbeidere og ivaretar forvaltning av universitetets dokumentasjon og arkiv med viktige oppgaver knyttet til saksbehandlingsstøtte, kvalitetssikring, opplæring i bruk av arkiv- og saksbehandlingssystem. Håndtering av postmottak og journalføring samt historiske arkiv.

NMBU skal implementere en ny løsning for saksbehandling og dokumentforvaltning i samarbeid med sektoteren. Dette er stort og spennende prosjekt å jobbe med.

Vi søker en initiativrik, ansvarsbevisst og selvstendig rådgiver/seniorrådgiver

Om stillingen

Ved personal- og administrasjonsavdelingen/ Dokumentsenteret er det ledig fast heltidsstilling som IT-arkivar/rådgiver/seniorrådgiver innen dokumentasjonsforvaltning.

NMBU skal i nærfremtid implementere ny løsning for saksbehandling og Dokumentasjonsforvaltning, i den forbindelse søker vi etter en IT-arkivar som skal bistå med dette. Samt jobbe med opplæring og utvikling av prosesser tilknyttet fagområde og digitalisering og automatisering i form av integrasjoner mellom ulike fagsystem

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar med vedlikehold og utvikling av digitale arkivsystemer
 • Overvåking av informasjonsstyring for å sikre etterlevelse av lovgivning og policy
 • Implementering og utvikling av arkivprosedyrer og retningslinjer
 • Samarbeid med IT-avdelingen og system-leverandører for å sikre sikker og effektiv lagring av elektronisk informasjon
 • Rådgivning og veiledning til ledere og ansatte om beste praksis informasjonsforvaltning
 • Følge opp og delta i utviklingsarbeidet som skjer ved NMBU
 • Delta i arbeidet med forvaltning og tilgjengeliggjøring digitale historiske arkiv

Kompetanse:

 • For stilling som rådgiver kreves det utdanning på masternivå innen informatikk, informasjonsvitenskap eller relevant felt. Lang erfaring og relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet
 • For stilling som seniorrådgiver kreves det i tillegg lang og relevant praksis innen fagområdet, minimum 5 år, og dokumentert evne til selvstendighet og resultatorientert arbeid.
 • Det forventes av seniorrådgiveren å kunne gi ledelsen rådgivning innen sitt fagfelt og foreta utredningsarbeid av særlig selvstendig art.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med digitale arkivsystemer og informasjonsstyring
 • Sterke IT-ferdigheter, inkludert erfaring med databaser og servere
 • Kunnskap om lover og forskrifter som gjelder fagfelt
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves at du:

 • er analytisk, strukturert og nøyaktig
 • kan ivareta arkivfaglige krav i forbindelse med anskaffelser av nye fagsystem
 • jobber effektivt og takler en hektisk hverdag
 • kan jobbe selvstendig og i team

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode: 1434 rådgiver/ 1364 seniorrådgiver, lønnstrinn rådgiver 58-65 (NOK 565900-635400), seniorrådgiver 63-70 (NOK 615700-692400). Innplassering i lønnskode er avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved, Seksjonsleder Hassan Bouka tlf: +47 92086515 e-post: hassan.bouka@nmbu.no

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Søknadsfrist: 16.02.2024

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS