LEDIG STILLING VED NMBU

Overingeniør innen kjemi og botanikk

Søknadsfrist: 20.04.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på

www.nmbu.no

.

Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.


Les mer om MINA her.

Har du utdanning innen analytisk kjemi og en sterk faglig interesse for botanikk og økologi?

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig fast stilling som overingeniør innen kjemisk analyse med tilleggsoppgaver innen botanikk og økologi. Stillingen inngår i Teknisk seksjon ved MINA. Seksjonen har støtteoppgaver knyttet til fakultetets forsknings- og undervisningsaktivitet.

Stillingen omfatter blant annet arbeid knyttet til analytisk kjemi ved våre laboratorier. Arbeidet innebærer kontakt med forskere og studenter gjennom laboratoriekurs og analysevirksomhet i tilknytning til bachelor, master- og ph.d.-oppgaver. Stillingen omfatter også arbeid i felt, blant annet artsinnsamling og feltkursbistand.

Arbeidsoppgaver

 • Prøvepreparering og instrumentelle analyser for prosjekter og undervisning ved fakultetets botanikklaboratorium. Aktuelle instrumenter er bl.a. HPLC og C/N elementanalysator.
 • Delta i undervisning og veiledning på laboratoriet.
 • Delta i metodeutvikling.
 • Vedlikeholde og drifte laboratorieutstyr, inkludert selvstendig instrumentansvar.
 • Artsinnsamling og bistand i feltkurs og feltarbeid.
 • Delta aktivt i seksjonens HMS-arbeid og kvalitetsarbeid.
 • Sørge for god orden og godt renhold på laboratorier.
 • Daglig drift av botanikklaboratoriet, inkludert bestilling og innkjøp av laboratorieutstyr, kjemikalier m.m.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Utdanning fra universitet eller høgskole på masternivå med faglig tyngde innen analytisk kjemi. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • God ordenssans.
 • Svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk/nordisk språk.
 • Gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.
 • Førerkort for bil, klasse B.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med kromatografi (HPLC/GC).
 • Erfaring både fra felt- og laboratoriearbeid.
 • Erfaring og kunnskap innen økologi og plantekjennskap.
 • Erfaring med metodevalidering.
 • Erfaring med undervisning.

Personlige egenskaper

Vi vektlegger:

 • Motivasjon for arbeid innen analytisk kjemi, økologi og plantekjennskap.
 • Fleksibilitet med tanke på feltarbeid og feltkurs.
 • Evne til å arbeide både selvstendig og i gruppe, og bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Interesse for å skape et godt læringsmiljø for studentene.
 • Kreativitet med hensyn til analytiske utfordringer.
 • Interesse for HMS-arbeid.
 • Høy motivasjon og interesse for langsiktig utvikling av arbeidssted og egen kompetanse.
 • Interesse for laboratoriedrift.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1187 Overingeniør, ltr. 53-65, NOK 493 700 – 604 400 avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 20.04.23.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS