Ledig stilling ved NMBU

Overingeniør innen analytisk kjemi

Søknadsfrist: 23.07.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.


Om Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) jobber med natur og miljø, bærekraftig bruk av naturressurser og biologiske og geologiske prosesser.


MINAs ansatte forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Vår visjon er å være en nøkkelaktør i kunnskapsproduksjon og formidling, og levere forskning av høy, internasjonal kvalitet og variert og god undervisning. Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet preges av en svært vital forskningskultur og høy vitenskapelig produksjon.


Fakultetet har om lag 200 ansatte, 90 doktorgradsstudenter (ph.d.) og 650 studenter.

Les mer om MINA her.

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig en fast stilling som overingeniør innen analytisk kjemi. Stillingen inngår i teknisk seksjon ved MINA, som er en av fem seksjoner ved fakultet.

Stillingens arbeidsoppgaver omfatter forsknings og undervisningsstøtte hvor arbeid med vandige, uorganiske og biologiske prøvetyper vil være en av hovedoppgavene.

Stillingen innebærer stor grad av kontakt med studenter gjennom undervisningsstøtte på laboratoriekurs og tilrettelegging av analysevirksomhet i forbindelse med bachelor, master og ph.d.-oppgaver.

Laboratoriet har en moderne utstyrspark, og stillingen innebærer gode muligheter til faglig utvikling innen analytisk kjemi.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være:

 • Delta i veiledning av studenter i laboratoriekurs i fortrinnsvis uorganisk kjemi (KJM120: 10 studiepoeng, vår) og analytisk kjemi (KJM240: 10 studiepoeng, høst; KJM340: 10 studiepoeng, høst), men også bistå i annen relevant emneundervisning ved behov
 • Ha selvstendig ansvar for gjennomføring av enkelte laboratorieøvelser i analytisk kjemi og i uorganisk kjemi
 • Bistå med retting av studentenes laboratorierapporter
 • Bistå i opplæring av mastergradsstudenter, doktorgradsstudenter og gjesteforskere i arbeid med uorganiske kjemiske analyser
 • Utføre prøvepreparering og instrumentelle analyser (fortrinnsvis atomspektrometri) for prosjekter ved fakultetet/NMBU
 • Delta i metodeutvikling
 • Vedlikeholde og drifte laboratorieutstyr
 • Delta aktivt i seksjonens HMS-arbeid

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Utdanning fra universitet eller høgskole på masternivå med faglig tyngde innen uorganisk analytisk kjemi. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • God teoretisk kunnskap og erfaring innen atomspektroskopiske analyser, spesielt ICP-MS
 • God kunnskap om og erfaring med metodevalidering
 • Gode ferdigheter i norsk språk, både skriftlig og muntlig
 • Relevant undervisningserfaring

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med specieringsanalyse, eksempelvis HPLC-ICPMS
 • Erfaring med forbehandling og sur/basisk preparering av vandige/uorganiske/biologiske prøvetyper

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Evne til å arbeide både selvstendig og i gruppe
 • Interesse for å skape et godt læringsmiljø for studentene
 • At man er fleksibel og løsningsorientert

Det er ønskelig med:

 • Kreativitet med hensyn til analytiske utfordringer

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1087 overingeniør, lønnstrinn 53-63 (NOK 472.000-563.700) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

 • Førsteamanuensis Elin Gjengedal (emneansvarlig analytisk kjemi), tlf: +47 (67231875), (e-post: [email protected])

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 23.07.2020

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen