LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Lønnsrådgiver

Søknadsfrist: 16.05.2022

NIBIO

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.


NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.

Har du god kompetanse innen lønn og ønsker nye utfordringer i et av Norges største forskningsinstitutt?

I avdelingen for regnskap og lønn er det ledig stilling som lønnsrådgiver. Rådgiveren skal bistå med utbetaling av lønn og refusjon av foreldre- og sykepenger fra NAV, samt fungere som rådgiver vedrørende lønnspørsmål fra divisjonene i NIBIO.

I NIBIO vil du bli en del av en spennende virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag. NIBIO skal bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer.

Arbeidssted er Ås.

Stillingens hovedoppgaver

Lønn fra A til Å herunder:

 • Utbetaling av fast og variabel lønn
 • Utbetaling av reiseregninger og utlegg
 • Oppfølging av refusjoner vedrørende sykepenger og permisjoner fra NAV
 • Avstemming og kontroll lønn-regnskap
 • Rådgivning og brukerstøtte vedrørende lønn på spørsmål fra divisjonene
 • Bistå med andre administrative arbeidsoppgaver ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning innen stillingens arbeidsområde på bachelornivå, fortrinnsvis masternivå
 • Relevant erfaring - helst 3-5 år innen lønn
 • God i excel
 • God fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Gode digitale ferdigheter

Det er en fordel om du har

 • Lang erfaring med lønnssystemet UBW (Agresso)
 • God regnskapsforståelse
 • Gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper
 • Kjennskap til statlige regulativer

Personlige egenskaper

 • Du er løsningsorientert og flink til å samarbeide, tar initiativ og kan jobbe selvstendig innenfor ansvarsområdet
 • Arbeidet ditt utføres nøyaktig, strukturert og du har stor arbeidskapasitet
 • Du evner å se helhet, sammenhenger og er utviklingsorientert
 • Du er fleksibel og endringsvillig

Vi tilbyr

 • Fleksitidsordning og mulighet til å påvirke egen arbeidsdag.
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger.
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønnstrinn 56-68 (kr 507.600 - 626.100 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Trenger du mer informasjon?

 • Kontakt avdelingsleder Bent Winther Bakke tlf: 982 94 825

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS