LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Rådgiver / seniorrådgiver - innkjøp

Søknadsfrist: 30.03.2023

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler.


NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Om økonomistab


Stillingen er plassert i økonomistab. Økonomistab består av innkjøp, økonomi og prosjektoppfølging, regnskap og lønn. Økonomistab er ansvarlig for innkjøp og anskaffelsene i instituttet, økonomioppfølging av instituttets prosjekter, regnskapavleggelse og ekstern rapportering, samt lønn til alle våre ansatte.

Vi søker etter deg som vil bidra til at anskaffelser gjennomføres på en god og effektiv måte i instituttet. Du vil jobbe med anskaffelser og anskaffelsesfaglig tema i et bredt spekter.

Arbeidssted vil være ved vårt hovedkontor i Ås eller ved vårt regionskontor på Holt i Tromsø.

Stillingens hovedoppgaver

 • Lede innkjøpsprosesser, inngå rammeavtaler, planlegge og gjennomføre store og små anskaffelser i et bredt spekter
 • Oppfølging av eksisterende kontrakter, rammeavtaler, og leverandører
 • Sikre at instituttets anskaffelser gjennomføres og etterleves i tråd med lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og er i henhold til instituttets rutiner
 • Bidra til videreutvikling og forbedringer av rutiner, prosedyrer og malverk på innkjøpsområdet
 • Gi råd og støtte for ledere og behovshavere i instituttet
 • Andre oppgaver kan tillegges stillingen ved behov

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå innen fagkretsen innkjøp, logistikk, økonomi, jus eller kontraktshåndtering. Bachelor innen samme fagkrets med relevant erfaring, kan kompensere for utdanningskravet.
 • Kjennskap og erfaring fra innkjøp
 • Gode Excel kunnskap
 • Gode norsk og engelskunnskaper

Det er en fordel om du har

 • God erfaring med KGV - konkurransegjennomførings verktøy (f.eks. Mercell), avtalesystem, e-handel og elektroniske verktøy
 • Kjennskap og erfaring med regelverket for offentlige anskaffelser
 • Erfaring med bruk av IKT og økonomi/regnskap/innkjøpssystem

Personlige egenskaper

 • Du er samarbeids- og løsningsorientert
 • Du har god serviceinnstiling, er selvstendig, og tar iniativ
 • Du er utviklingsorientert og motiverende med god gjennomføringsevne
 • Du er nøyaktig, systematisk og ansvarsbevisst
 • Du må trives med å håndtere mange og ulike oppgaver i et hektisk miljø

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som rådgiver kode 1434 eller seniorrådgiver kode 1364, lønnstrinn 60 - 73 (kr 553.500 - 701.300 pr. år), avhengig av utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Økonomidirektør Unni Liahjell Ellingsen, tlf 416 01 740, eller
 • Seniorrådgiver innkjøp, Børge Jensen, tlf 905 05 014

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS