LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Rådgiver / seniorrådgiver – landbruk og lokalmat i Nord-Norge

Søknadsfrist: 28.04.2023

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


NIBIO Tromsø er verdens nordligste forskningsstasjon i jord- og plantekultur, hvor man jobber med utmark, areal- og ressurskartlegging, klimapåvirkning og næringsutvikling.


Avdeling for økonomi og samfunn setter fokus på et bærekraftig landbruk og kopler agronomi- og klimakunnskap til utviklingen i samfunnet.

Er du opptatt av lokalmat og landbruk i Nord-Norge? I denne stillingen vil du bidra til økt matproduksjon og verdiskapning i tett samarbeid med lokalmatprodusenter og andre nærings- og forvaltningsaktører fra landsdelen. Hovedoppgaven for stillingen er å lede Kompetansenettverket for lokalmat i nord som tilbyr kurs og veiledning til lokalmatprodusenter.

Stillingen innebærer også kunnskapsutvikling og gjennomføring av næringsrettede prosjekter, koblet til NIBIO sitt Senter for arktisk landbruk, med mål om å fremme innovasjon og kunnskapsutvikling i det nord-norske landbruket.

Stillingen er en del av Avdeling for økonomi og samfunn. Du vil ha kontorsted ved NIBIO Tromsø. Det geografiske arbeidsområde for stillingen er hele Nord-Norge. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Oppgaver og ansvar

Vi søker en dyktig og engasjert medarbeider for å gjennomføre praktiske tiltak for å styrke lokalmatnæringa i Nord-Norge, samt utvikle og gjennomføre FoU prosjekter som svarer på behov hos landbruksnæringa og forvaltning i landsdelen. En viktig del av arbeidet er å legge til rette for at forskningsresultater tas i bruk, og formidle kunnskap slik at den kommer til nytte for næring og forvaltning.

Mer konkret vil dette innebære:

 • Prosjektleder for Kompetansenettverket for lokalmat i nord
 • Initiere, utvikle og gjennomføre prosjekter som fremmer kunnskap og verdiskaping i landbruksnæring og matproduksjon
 • Bygge nettverk inn mot næring, forvalting og andre forskingsinstitusjoner, for å sikre relevant og effektiv FoU
 • Bidra til kunnskapsformidling og god kommunikasjon mellom næring, forvaltning og forskning

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på masternivå eller høyere innenfor et eller flere av følgende områder: landbruksfag, næringsutvikling, prosjektledelse
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Muntlige og skriftlige ferdigheter på norsk må være flytende

Det er en fordel om du har

 • Kjennskap til landbruket i Nord-Norge og lokal videreforedling
 • Forståelse for innovasjon og næringsutvikling
 • Nettverk blant relevante aktører i landbruksnæringa i Nord-Norge

Personlige egenskaper

 • Utadvendt og samarbeidsorientert
 • Ansvarsfull, resultatorientert og initiativrik
 • Positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet
 • Evne til å arbeide systematisk
 • God til å formidle kunnskap

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som rådgiver kode 1434 eller seniorrådgiver kode 1364, lønnstrinn 54-69 (kr 501.200 - 648.700 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Ta kontakt med:

 • Frøydis Gillund, seniorrådgiver ved NIBIO Tromsø, tlf 948 62 225 , eller
 • Birger Vennesland, avdelingsleder for Avdeling økonomi og samfunn, tlf 482 42 988

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS