Spennende jobbmulighet ved Avdeling Kompetanse og innovasjon ved Nho!

Seniorrådgiver – Forskning og innovasjon

Søknadsfrist: 02.05.2021

NHO tilbyr nå muligheten til å bli en av de viktigste stemmer i forsknings- og innovasjonsfeltet. Avdeling Kompetanse og innovasjon består av 9 personer og er del av NHOs område Politikk og Samfunnskontakt. Vi jobber med kompetanse, forskning, innovasjon og digitalisering innenfor et bredt spekter av temaer. Porteføljen skal bidra til verdiskaping i næringslivet gjennom konkurransekraft, omstilling og samarbeid. Avdelingen jobber særlig med NHOs Veikart-ambisjoner om å øke innovasjonstakten, realisere det digitale Norge og tette kompetansegapet som vil bidra til nye arbeidsplasser.

Avdelingen er preget av bredt og tverrgående samspill med andre avdelinger i NHO-S, regionapparatet, Landsforeninger og medlemsbedrifter, samt samfunnsaktører i universitets- og høyskolesektoren, forsknings- og innovasjonsmiljøer og politiske beslutningstakere.

Forskning og innovasjon er nøkkelen til fremtidig konkurransekraft og bærekraftig omstilling. Næringslivet har en sentral rolle i å drive dette frem, og nå søker NHO en ny kollega som vil være sentral i det politiske arbeidet som vil bidra til at medlemsbedriftene akselerer innovasjons- og omstillingstakten.

Vi tilbyr:

 • et godt arbeidsmiljø i et åpent og inkluderende team hvor vi vektlegger kunnskapsdeling og tverrfaglig samarbeid
 • høyt aktivitetsnivå innenfor et spennende og meget bredt fagfelt
 • selvstendig arbeid og muligheten til å drive frem fagfeltet

Kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå
 • bred erfaring fra arbeid med forskning og innovasjon
 • bakgrunn fra næringslivet og arbeid med forskning og innovasjon i bedrift
 • kunnskap om virkemiddelapparatet for næringsrettet forskning og innovasjon
 • kunnskap om og interesse for entreprenørskap og innovasjon
 • god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Relevant arbeidserfaring fra arbeid med forskning og innovasjon i næringslivet kan oppveie for manglende utdannelse.

Ønskelig/fordelaktig:

 • erfaring fra politisk påvirkningsarbeid og god kunnskap om politiske prosesser
 • erfaring fra arbeid med verdikjeder fra forskning og oppstart til kommersialisering
 • erfaring fra samspill mellom forskningsmiljøer og næringsliv
 • kunnskap om samarbeid innenfor EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon

Egenskaper:

 • Samarbeidsorientert
 • positiv, selvgående og systematisk
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • evne til raskt å sette seg inn i nye problemstillinger
 • endringsorientert, øye for å se nye muligheter og samarbeidsformer
 • selvstendig og selvgående med god prioriterings- og vurderingsevne

NHOs visjon og oppdrag

Vår visjon er: "Styrker næringslivet. Former fremtiden".

Vårt oppdrag: "Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal vi sammen sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn".

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte:

For å søke stillingen trenger vi kun din CV innen 2. mai.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS