LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

2-årig engasjement i 100 % stilling som prosjektmedarbeider på prosjektet «Ottar til alle!»

Søknadsfrist: 25.04.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Universitetsbiblioteket

Om stillingen

Det populærvitenskapelige magasinet Ottar er en viktig formidlingskanal for UiT Norges arktiske universitet (UiT). Redaksjonen har base ved Norges arktiske universitetsmuseum. Magasinet utkommer med fem hefter årlig, rikt illustrert og med et design tilpasset lesing på papir.Prosjektet «Ottar til alle!» er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket og Avdeling for forskning, utdanning og formidling ved UiT. Prosjektet skal overføre magasinet til et digitalisert format, samtidig som den godt innarbeidede faglige profilen beholdes og det legges til rette for videreføring av en trykt versjon.

Arbeidsoppgaver

Vår nye prosjektmedarbeider vil få kontorplass ved Universitetsbiblioteket ved campus Breivika i Tromsø, og vil være en del av Avdeling for publikumstjenester. Hverdagen vil preges av løpende dialog med ressurspersoner både ved Universitetsmuseet og ved universitetets Avdeling for forskning, utdanning og formidling.

Prosjektmedarbeideren vil i det daglige jobbe med publiseringssystemet Open Journal Systems (OJS), hvor det digitaliserte Ottar i løpet av prosjektperioden skal inkluderes. UiT utgir allerede et titalls digitale skriftserier via OJS i tjenesten Septentrio Academic Publishing, primært i statisk PDF-format. Men som populærvitenskapelig magasin forventes det digitaliserte Ottar å ha et responsivt design som legger til rette for lesing av artikler på ulike digitale flater og i ulike formater (HTML, ePub). Vår nye prosjektmedarbeider vil få en nøkkelrolle i dette utviklingsarbeidet.

En av hovedoppgavene for prosjektmedarbeideren blir å utforske malverktøy for artikler som skal bidra til en mest mulig sømløs arbeidsflyt for magasinets skribenter og redaktører – arbeidsflyten skal på sikt innlemmes i vanlig drift ved de involverte UiT-enhetene. OJS er basert på åpen kildekode (open source) og prosjektmedarbeideren må kunne tilegne seg kunnskap og erfaringer i dialog med et internasjonalt utviklermiljø. Det forventes at prosjektmedarbeideren på egen hånd kan sette seg inn i og vurdere aktuelle XML-verktøy.

Kontakt

Nærmere opplysninger får du hos:

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere utdanning med minimum bachelorgrad eller relevant realkompetanse.
 • Du må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du må ha kompetanse på HTML og/eller XML.
 • Du må være flytende i norsk eller et annet skandinavisk språk, både muntlig og skriftlig, i tillegg til å ha gode ferdigheter i engelsk. Det forutsettes at søknad skrives på norsk/skandinavisk.

I tillegg vil det være en fordel om du har:

 • Kjennskap til vitenskapelig formidling og publisering.
 • Kompetanse på grafisk design med relevans for populærvitenskapelig formidling.
 • Innsikt i publiseringsverktøyet OJS (Open Journal Systems).
 • Erfaring fra å arbeide resultatorientert og selvstendig.
 • Evne til å raskt tilegne deg nye IT-verktøy og ferdigheter i å utnytte disse.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et uformelt og godt arbeidsmiljø.
 • Spennende samarbeid på tvers av seksjoner og enheter ved UiT Norges arktiske universitet.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjonsordninger.
 • Gode velferdsordninger, eksempelvis trening i arbeidstiden.

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Fra bruttolpnn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS