LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Utgravingsleder - arkeologi

Søknadsfrist: 02.12.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Norges arktiske universitetsmuseum

Om stillingen

Norges arktiske universitetsmuseum er en del av UiT Norges arktiske universitet og driver forskning, formidling og innsamling avbådenaturhistorisk og kulturhistorisk materiale fra Nord-Norge. Universitetsmuseet er forvaltningsmyndighet for arkeologisk materiale nord for Rana kommune. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser av kulturminner som er dispensert fra Lov om kulturminner. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling.

Norges arktiske universitetsmuseum har ledig ett engasjement som utgravningsleder (SKO 1434) med varighet på ett år for sesongen 2021. Oppstart i stillingen er planlagt i uke 18 (begynnelsen av mai 2021).

Stillingen er 100% eksternt finansiert og knyttet til utgravningsprosjektet Hålogalandsvegen. I forbindelse med utbygging av E10/rv. 83/rv. 85 Hålogalandsvegen skal Universitetsmuseet foreta utgravning av en rekke kulturminner langs Tjeldsundet og Gullesfjorden i områdetmellom Harstad og Vesterålen. De berørte lokalitetene spenner i tid fra eldre steinalder til nyere samiske kulturminner, og omfatter i allhovedsak ulike typer boplasser. Majoriteten av lokaliteter er fra steinalder. Feltarbeidets varighet er 3 sesonger, der den første blegjennomført i 2020.

Arbeidsoppgaver

Utgravningsleder skal i samarbeid med prosjektleder og øvrig prosjektstab utarbeide planer og rutiner for gjennomføring av feltarbeid ogetterarbeid, ivareta løpende faglig og administrativ arbeidsledelse på utvalgte delområder, og bidra til bearbeiding av materiale og utarbeidelse av rapport. Stillingen omfatter også formidling under og etter feltarbeidet. Nærmeste faglige overordnet er prosjektleder.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Prosjektleder Inga Malene Bruun:

eller Assisterende prosjektleder Janne Oppvang:

For ett innblikk utgravingen i sesongen 2020, se vår facebookside: "Arkeologi langs Hålogalandsvegen"

Kvalifikasjoner

Vi søker personer som har kompetanse innenfor steinalder. Erfaring med formidling vil tillegges vekt.

Det stilles krav om:

 • Fullført mastergrad eller tilsvarende i arkeologi
 • Bred og oppdatert feltledererfaring fra arkeologisk feltarbeid i Norden
 • Erfaring med digital innmåling og Intrasis
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Interesse for arkeologisk feltmetodikk
 • Gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i team
 • Strukturert og selvstendig
 • Evne til å legge til rette for godt arbeidsmiljø

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingene som utgravingsledere arkeologi lønnes etter statens regulativ kode 1434 rådgiver. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statenspensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS