Smart Innovation Norway AS har en ledig spennende stilling!

Head of clusters

Søknadsfrist: Snarest

Smart Innovation Norway

Smart Innovation Norway spesialiserer seg på forskningsbasert næringsutvikling innenfor smarte byer og samfunn, smart energi og digitalisering. Smart Innovation Norway leder også næringsklyngene NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI.

Vil du være med å utvikle fremtidens næringsliv?

Smart Innovation Norway (SIN) sitt hovedformål er å skape bærekraftig næringsutvikling og smart by- og samfunnsutvikling. Det gjør vi gjennom forskning og innovasjon. Vi kobler sammen akademia, næringsliv, kommune og innbyggere, for å utvikle, teste ut og implementere innovative produkter og tjenester i samfunnet. Vi tilbyr et utviklende og inspirerende arbeidsmiljø hvor vi samarbeider med flere av de mest innovative selskapene nasjonalt og internasjonalt.

Om stillingen:

Du vil ha ansvaret to klynger og deres team. Klyngene er NCE Smart Energy Markets og den nyetablerte næringsklyngen for anvendt AI.

Head of Clusters rapporterer til administrerende direktør og sitter i ledergruppen.

Stillingen krever tett samarbeid med alle områder i Smart Innovation Norway.

I 2009 fikk Smart Energy Markets-klyngen, ledet av Smart Innovation Norway, status som et Norwegian Centre of Expertise (NCE). I 2019 ble klyngen gullsertifisert (ESCA). Klyngens områder er Energi, Smarte Byer og Samfunn og digital transformasjon.

I september 2019 dannet vi, sammen med sentrale næringslivspartnere, en splitter ny næringsklynge innenfor anvendt AI for å løfte norske bedrifter inn i fremtiden.

Klyngenes aktiviteter er fremtidsrettet og har fokus på medlemmenes kompetanse, innovasjon og utvikling innen klima og miljø, energi, vann, mobilitet, bygg, IT, industriell tjenesteutvikling og digitalisering.

Dette vil konkret innebære følgende arbeidsoppgaver:

  • Daglig ledelse av medarbeiderne i klyngen.
  • Du har resultatansvar for klyngene, herunder å sikre finansiering.
  • Ansvar for rapportering og samarbeid med klyngenes styringsgrupper.
  • Opprette og sikre faste rutiner for oppfølging av partnere og medlemmer.
  • Etablere nye relasjoner, herunder samarbeidspartnere, rekruttere sponsorer og nye partnere til klyngene.
  • Videreutvikle det langsiktige samarbeidet vi har med klyngene, ved å tilby nettverk, møteplasser og prosjekter for å skape innovasjon og vekst.
  • Aktivt søke etter nye muligheter for klyngene.
  • Ansvar for å utvikle strategien for klyngene.
  • Kjenne virkemiddelapparatet og kunne rådgi medlemmer om dette.
  • Ansvar for søknader til nasjonalt og internasjonalt virkemiddelapparat.
  • Representere klyngene eksternt.
  • Bidra så langt det lar seg gjøre i øvrig drift når dette er ønsket, både som rådgiver, sparringspartner og møtedeltaker for SINs øvrige innovasjonsavdelinger.
  • Jobbe som relasjonsbygger i Penta Helix (kommuner, innbyggere, næringsliv, akademia, kapitalmiljøer), for eksempel gjennom Design Thinking og Leanmetodikk.

Kompetanse og erfaring:

  • Ledelse
  • Forretningsutvikling
  • Prosjektledelse
  • Kompetanse innen energi, klima og miljø, IT, innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling er en fordel
  • Høy brukerkompetanse på IT-verktøy, forståelse for digitalisering som trend
  • Kjennskap til virkemiddelapparatet, både utlysninger og rapporteringer
  • Relevant utdanning på masternivå
  • Meget gode kunnskaper skriftlig og muntlig i minimum ett nordisk språk, samt engelsk

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er blid, utadvendt og som blir motivert av innovasjon, fremdrift, bærekraft, endring og forbedring. Du er en inspirerende leder som evner å holde teamet samlet og fokusert på målene. Du setter deg raskt inn i komplekse spørsmål og problemer og foretar sunne og rasjonelle vurderinger. Å identifisere og utnytte kommersielle muligheter er noe som faller deg naturlig. Du kan vise til at du har bidratt til en sterk positiv effekt på forretningsmessig utvikling og fortjeneste ved tidligere arbeidsforhold. Andre liker å samarbeide med deg og du er en dyktig nettverksbygger. Dine referanser bekrefter at du er til å stole på, tar initiativ og er ansvarlig. Du kommuniserer på en klar, presis og struktuert måte og holder gode presentasjoner.

Vi kan tilby:

  • Et internasjonalt, innovativt og inspirerende arbeidsmiljø i en av Norges ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer
  • En plass i ledergruppen
  • Unike muligheter for faglig utvikling
  • Kort vei fra ide til virkelighet
  • Varierte oppgaver, fleksibel arbeidstid og stor grad av frihet
  • En unik mulighet til å være med på å videreutvikle og posisjonere Smart Innovation Norway i en nasjonal og internasjonal kontekst
  • Deltakelse på relevante arrangementer i regi av Olympiatoppens prestasjonsklynge, hvor Smart Innovation Norway AS’ er eksklusiv partner
  • Konkurransedyktig lønn
  • Fast stilling
  • Kontorplass på Remmen Kunnskapspark i Halden

Arbeidssted: Remmen kunnskapspark, Halden. reising må påberegnes.

Oppstart: Så snart som mulig

Søknadsfrist: Snarest, vi har som intensjon å gjennomføre intervjuer i løpet av juni måned.

Om du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med vår samarbeidspartner Bee2Bee AS og rekrutterer:

Søknad og CV sendes inn elektronisk via denne annonsen.

Søk på stillingen

Nettside: www.smartinnovationnorway.com