LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Assisterende seksjonsleder - Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Søknadsfrist: 06.02.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Om stillingen

Ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag er det ledig en fast, 100% stilling, som assisterende seksjonsleder.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) har cirka 200 ansatte, og består av tre institutter: Musikkonservatoriet, Kunstakademiet og Universitetsmuseet. Denne stillingen inngår i Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF), som er en del av en felles administrasjon for hele enheten. FUF består per i dag av 24 medarbeidere, med ansvar for et bredt spekter av oppgaver.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Assisterende seksjonsleder vil i henhold til dagens behov gis administrativt ansvar for ledelse av utdannings- og forskningsområdet. Dette inkluderer lederstøtte til faglig ledelse på alle nivå, og personalansvar for medarbeidere knyttet til studieadministrasjonen. Oppbygging av UMAKs forskningsadministrasjon er under utvikling.

Stillingen innebærer et helhetlig ansvar for studiekvalitet, og utvikling av enhetens forskningsadministrasjon.

Herunder inngår ansvar for at forskning og utdanning utføres effektivt og i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regelverk.

Det innebærer blant annet

  • å koordinere, ivareta og styrke UMAKs utdanninger, forsknings- og studieadministrative tjenester herunder kvalitetssikring av studieprogram, opptak og eksamensavvikling, utvikling og oppfølging av UMAKs forskningsgrupper.
  • selvstendig ansvar for utredning, rapportering og saksbehandling på ulike nivå internt ved UiT og overfor sentrale myndigheter.
  • en operativ rolle i det daglige studieadministrative arbeidet.

Det kan bli endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder ved behov eller ved endring i organisasjonen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Du må ha høyere utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende, og relevant erfaring. Den som tilsettes må ha lederkompetanse og erfaring fra arbeid innen høyere utdanning. Det forutsettes kjennskap til universitets- og høgskolesektoren. Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

God digital kompetanse og kjennskap til studieadministrative systemer er en fordel.

Vi ser etter deg som behersker en utfordrende arbeidshverdag, har arbeidsglede og evner å lede medarbeidere i travle tider. Personlig egnethet vil tillegges avgjørende vekt.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som assisterende seksjonsleder lønnes etter statens regulativ kode 1211. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS