Spennende jobbmulighet i Enhet for forskningsadministrative tjenester ved Universitetet i Stavanger!

UiS
UiS

Kontorsjef forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 25.05.2020

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet tilbyr teknisk-naturvitenskapelige utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. I nært samarbeid med NORCE og industrien i regionen har fakultetet etablert samarbeid om forskning. En rekke master- og doktorgradsoppgaver blir laget i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskningssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utviklet fagmiljø som er internasjonalt ledende. Dette gjelder blant annet petroleums- og offshoreteknologi samt risikostyring og samfunnssikkerhet som er to av universitetets strategiske satsingsområder.


Fakultetet har om lag 2.800 studenter og ca 400 ansatte fordelt på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressurser og Institutt for risikostyring, samfunnssikkerhet, industriell økonomi og planlegging.


Fakultetsadministrasjonen er organisert i to underliggende enheter, Enhet for forskningsadministrative tjenester (FAT) og Enhet for utdanningsadministrative tjenester (UAT).

Om stillingen

Universitetet i Stavanger søker etter kontorsjef ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Fakultetsadministrasjonen, Enhet for forskningsadministrative tjenester (FAT) fra 01.10.2020.

Den som ansettes vil ha ansvar for forskningsadministrasjon og lederstøtte og ha personalansvar for ansatte i forskningsadministrative stillinger ved fakultetsadministrasjonen. Vedkommende vil også inngå i andre institusjonelle prosessteam/-nettverk og prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.

Hovedoppgaver

 • legge til rette for at fakultetets forskere oppnår gode resultater innenfor forsking og innovasjon, og ivareta generell utredning og saksbehandling innenfor FOU-virksomheten.
 • overordnet administrativt ansvar for PhD-utdanningen ved fakultetet
 • utøve god personalledelse og sørge for medarbeiderutvikling, bidra til utvikling av et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, med erfaringsutveksling og god ressursutnyttelse på tvers av enheter ved UiS
 • planlegge, prioritere og fordele gruppas oppgaver, og initiere og iverksette kompetansehevende tiltak etter behov
 • koordinere og følge opp strategiutvikling og drift innen forskningsadministrativt område, og sammen med fakultetsledelsen implementere vedtatte strategier og planer
 • holde løpende oversikt over og tilrettelegge for administrativ støtte til fakultetets prosjektportefølje og utlysninger av midler
 • tilrettelegge for og følge opp faglige arrangementer og forskningsfremmende tiltak

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha:

 • relevant høyere utdanning på minimum mastergradsnivå, gjerne innenfor fakultetets fagområder
 • relevant erfaring. Ledererfaring og erfaring fra offentlig- og/eller utdanningssektor vektlegges.
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • gode digitale kunnskaper, det er en fordel med kjennskap til FS

Videre legges det vekt på at den som ansettes er:

 • strategisk, målrettet og løsningsorientert
 • strukturert og kvalitetsbevisst
 • serviceinnstilt og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • selvstendig, fleksibel og ansvarsbevisst

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.100, kode 1054, kr 590 000 - 700 00 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Margot A.Treen, tlf: 51831419, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres søknad og CV med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til lastes opp som vedlegg til søknaden. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Opplysninger og dokumentasjon som det skal tas hensyn til ved vurdering må være registrert i JobbNorge innen søknadsfristens utløp.

Vi søker flere menn til fakultetsadministrasjonen og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i JobbNorge.

Søk stillingen