LEDIG STILLING VED NIVA

Leder - NIVAs forskningsstasjon Solbergstrand

Søknadsfrist: 15.06.2021

Norsk institutt for vannforskning

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider NIVA med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv. NIVA er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. NIVA arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise. NIVA har hovedkontor i Oslo og regionavdelinger i Bergen, Grimstad, Hamar og København, samt en forskningsstasjon ved Drøbak. NIVA har datterselskaper i Tromsø, Chile og Kina. Totalt har NIVA-gruppen nesten 500 medarbeidere.

NIVAs visjon er forskning for en bærekraftig framtid. Med et helhetsperspektiv på klima og miljø arbeider vi med å finne løsninger for en bærekraftig utvikling av sivilsamfunn, forvaltning og næringsliv. Vi er eksperter på akvatiske økosystemer, både ferskvann og marint, og på hvordan de er koblet sammen og påvirker hverandre. Vi arbeider tverrfaglig med samspillet mellom vann, miljø og samfunn, ut fra naturfaglig og samfunnsfaglig ekspertise.

NIVAs forskningsinfrastruktur skal tilrettelegges og utvikles med tanke på NIVAs fremtidige muligheter og behov knyttet til feltarbeid, eksperimentfasiliteter, laboratorier og datainnhenting fra nye sensor-plattformer. «State-of-the-art» forsknings-infrastruktur er nødvendig for å kunne utføre forskning av høy kvalitet, og NIVA vil prioritere god og relevant infrastruktur til biologisk, kjemisk og fysisk forskning marint og i ferskvann.

NIVAs forskningsstasjon Solbergstrand er en del av NIVAs forskningsinfrastruktur, og leverer tjenester til både våre egne forskere og eksterne forskere eller kunder. Forskningsstasjonen ligger ved Solbergstrand sør for Drøbak, og ivaretar regionens behov for forskningsfasiliteter innen en rekke fagretninger relatert til marint miljø. NIVA er i sterk vekst og forskningsstasjonen vår leverer ettertraktede tjenester til markedet.

Stasjonen har en internasjonalt kjent infrastruktur for testing av ballastvannsrenseteknologi, med kunder både internasjonalt og nasjonalt. Stasjonen huser også et stort og variert utvalg av forskningsprosjekter innen akvakultur, mange av dem for eksterne kunder. En annen av hovedaktivitetene ved stasjonen er mesokosmosforsøk (lukkede økosystemforsøk) der man gjennom undersøkelser av ulike miljøpåvirkninger på økosystemer finner viktige svar for forvaltning og industrien.

Stasjonen har et rikholdig utvalg av rom for akvakulturforsøk, og kan tilby både sjøvann og ferskvann.Fasilitetene ved stasjonen er en sentral arena for NIVAs forskning og videreutvikling av stasjonen vil være en viktig oppgave for ny leder.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet strategisk, administrativt og teknisk ansvar for stasjonen.
 • Sikre god forvaltning, drift og vedlikehold av stasjonen, samt sørge for riktige konsesjoner og tillatelser.
 • Være rådgiver og samarbeidspartner med NIVAs ledelse ved utvikling av tjeneste- og servicetilbud.
 • Være bindeledd mot stasjonens kunder, og mellom interne forskerne og eksterne kunder når aktuelt.
 • Se behov og muligheter for tekniske løsninger knyttet til stasjonens aktiviteter og forsøk.
 • Markedsføring av stasjonen internt og eksternt.

Stillingen innehar personalansvar for åtte medarbeidere og vil inngå i forskningsledergruppen.

Kvalifikasjoner

 • M. Sc. eller tilsvarende innen en fagretning som er relevant for forskningsstasjonen; akvakultur, vannteknologi, vannrensing, biologiske fag, eller forsøksvirksomhet innen marint miljø.
 • Erfaring fra relevant driftsmiljø.
 • Ledelseserfaring, enten ledelse av faglige prosjekter eller personalledelse.
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Hvem er du?

Vi ser etter deg som forstår prosjektene våre og som kan være bindeleddet mellom forskere/kunder og stasjonens medarbeidere. Du motiveres av å finne gode løsninger i samhandling med andre, samtidig som du kan se de strategiske linjene. Du har ambisjoner om å videreutvikle stasjonen og teamet, og blir motivert av å jobbe sammen med engasjerte, dyktige kollegaer.

Inkludering og mangfoldNIVA har et viktig samfunnsoppdrag som kunnskapsleverandør nasjonalt og internasjonalt. Vi har behov for mangfold fordi ulike perspektiver fremmer nytenkning, innsikt og gir bedre beslutninger, og ikke minst mobiliserer potensialet til medarbeiderne våre. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn.

NIVA tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling med utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø preget av engasjerte, dyktige og sosiale medarbeidere i et multikulturelt miljø.
 • Gode, konkurransedyktige pensjons- og forsikringsordninger og fleksibilitet.

Søknadsfrist er 15. juni, men søknader leses fortløpende.

Webcruiter-ID: 4397681474

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

 • Christopher Harman (Forksningsdirektør), 982 27 745
 • Anders Gjørwad Hagen (Forskningsleder), 959 28 778
Powered by Labrador CMS