LEDIG STILLING VED NMBU

Internship (roterende) innen smådyrmedisin

Søknadsfrist: 09.06.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Vi søker deg som ønsker å arbeide både selvstendig og under veiledning ved et moderne dyresykehus og ønsker en unik mulighet til å videreutvikle deg innen smådyrmedisin.

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for sports- og familiedyrmedisin, Seksjon for smådyrsykdommer er det ledig 18 måneder internship innen smådyrmedisin med oppstart 1. januar 2023.

Om du ønsker å ta del i et stimulerende og spennende arbeidsmiljø, ha utfordrende arbeidsoppgaver og muligheten for utvikling i et sterkt faglig miljø, kan et roterende internship være noe for deg. Som intern arbeider du både under veiledning på dagtid og selvstendig ved dag-, kveld-, natt- og helgearbeid ved Dyresykehuset – smådyrs akuttvakt. Du vil også delta i den daglige kliniske undervisning av veterinærstudenter.

Programmet går over 18 måneder og begynner med en introduksjonsuke. Resterende program som går over 2 år fordeles mellom avdeling for:

 • Akutt og intensiv
 • Indremedisin
 • Kirurgi: bløtvev-, ortopedi og nevrokirurgi
 • Anestesi og analgesi
 • Radiologi
 • Reproduksjonsfysiologi
 • Nevrologi
 • Klinisk patologi

Arbeidsoppgaver

En roterende intern har 4 nøkkeloppgaver:

1) Ved rotasjon gjennom de nevnte avdelinger tar du del i konsultasjoner, utredning og behandling av den enkelte pasient under veiledning. Det vil være daglig kasus-basert veiledning i tillegg til mer strukturert kunnskapstilnærming som kollokviearbeid og faglige diskusjoner.

2) Klinisk arbeid med ansvar for egne pasienter ved å delta i en helhetskontinuerlig turnusordning.

3) Ta vare på innlagte pasienter ved å delta i turnus og rotasjon ved ulike avdelinger.

4) Studentundervisning og veiledning (kliniske ferdigheter).

Kompetanse

Det kreves:

 • Veterinærmedisinsk utdannelse med norsk autorisasjon.
 • Gode formuleringsevner i et skandinavisk språk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Faglig nysgjerrighet og en sterk motivasjon for å utvikle veterinære ferdigheter.
 • Motivasjon for mye og intenst klinisk arbeid.

Personlige egenskaper:

Du må ha:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Gode evner til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til å håndtere uforutsigbare arbeidsdager.
 • Motivasjon for klinisk undervisning.

Vi ønsker og oppfordrer både nyutdannede veterinærer og veterinærer med inntil 4 års klinisk arbeidserfaring fra smådyrpraksis til å søke.

Ved vurdering av søkere, vil det bli lagt vekt på formell kompetanse, motivasjon for klinisk videreutdannelse og personlige egenskaper. Lang klinisk erfaring eller vitenskapelig kompetanse vil ikke bli tillagt vesentlig vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1020 Vitenskapelig assistent, ltr. 54 - 65 (NOK 491 200 – 594 300) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til:

 • Veterinær Ragnhild Skulberg, enhetsleder ved enhet poliklinikk, akutt og intensiv, tlf: +47 907 47 639, e-post: [email protected] eller
 • Seksjonsleder Ellen Skancke, tlf. +47 67 23 23 27, [email protected]

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 09.06.2022

Legg ved vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS