LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Førstekonsulent / Seniorkonsulent - eksamen

Søknadsfrist: 05.08.2024

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Vi har ledig stilling i Avdeling for utdanning og studiekvalitet

Om stillingen

Ved seksjon for eksamen er det ledig 100% fast stilling som førstekonsulent/seniorkonsulent, med tiltredelse snarest mulig. 

Stillingen er knyttet til seksjon for eksamen som har ansvar for organisering og gjennomføring av eksamen ved universitetet. Hovedarbeidssted er p.t. ved campus Ringerike. Seksjon for eksamen inngår i avdeling for utdanning og studiekvalitet og har 30 medarbeidere, hvor tre av disse er tilknyttet campus Ringerike. Nærmeste overordnede er seksjonssjef.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Studieadministrativt arbeid og saksbehandling i forbindelse med eksamensavvikling ved campus. Arbeidsoppgavene knyttes til planlegging, praktisk gjennomføring og etterarbeid 

ved eksamen. Eksamensarbeid er i stor endring i forhold til digitale arbeidsprosesser, og oppdatert digital kompetanse er en forutsetning da hovedandelen av USNs eksamener gjennomføres digitalt. 

Arbeidet vil innebære utstrakt kontakt, kommunikasjon og samarbeid med studenter, fakulteter, sensorer og eksamensvakter.

 Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå
 • Relevant realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for kravet om formell utdanning 
 • Relevant saksbehandlererfaring 
 • Evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk og engelsk)
 • Gode IT-kunnskaper og systemforståelse
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye systemer 

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivasjon og initiativ 
 • Fleksibilitet og serviceinnstilling
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team 
 • Evne til prioritering og orden i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Erfaring fra saksbehandling, studieadministrasjon og eksamensrelaterte systemer vil være en fordel
 • Personlig egnethet og relevant erfaring fra høgskole eller universitet

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn og vilkår

Førstekonsulent (SKO 1408): NOK 454 500 – 540 500 per år eller seniorkonsulent (SKO 1363): NOK 516 800 – 635 400 per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Seksjonssjef Karen Margrethe Kobro Drangevåg. Tlf: 31008546 - 91888438 

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Simen Strømmen, epost: sis@usn.no

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Har du høyere utdanning fra utlandet må den godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du må ha sendt inn søknad for godkjenning innen søknadsfristen til denne stillingen utløper. Legg ved kvittering på søknad eller vedtak når du søker. Godkjenningen må ettersendes og er en forutsetning for ansettelse i stillingen.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS