LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Første- / seniorkonsulent - Personal- og organisasjonsavdelingen

Søknadsfrist: 06.05.2021

Universitetet i Sørøst-Norge

Vårt mål som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet for øvrig. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler; utdanning og forskning.


Vi har tett dialog med offentlig sektor og næringslivet, både på nye og allerede etablerte arenaer, slik at vi forstår hvilke behov som oppstår og hvilke utfordringer vi må løse. Og det er derfor våre studier er moderne, oppdaterte og fremtidsrettede. Våre studenter har tett kontakt med arbeidslivet gjennom alle våre studier, og er godt rustet til å gå ut i yrkeslivet når utdanningen er over. USN sine ansatte utdanner arbeidstakerne Norge søker.


USN er Norges fjerde største universitet med over 18.000 studenter og rundt 1.600 ansatte. Rektor er Petter Aasen. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. USN er lokalisert i Horten, Drammen, Notodden, Porsgrunn, Ringerike, Kongsberg, Bø og Rauland. Vi tilbyr bachelorutdanninger, masterutdanninger og doktorgradsprogrammer, samt etter- og videreutdanninger.


Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark. Den 4. mai 2018 vedtok Kongen i statsråd at høgskolen skulle bli et universitet.

Ved Personal og organisasjonsavdelingen, seksjon for rekruttering og personalforvaltning, er det ledig fast stilling

Om stillingen

Ved Personal- og organisasjonsavdelingen er det ledig fast 100 % stilling som personalkonsulent.

Stillingen er knyttet til Seksjon for rekruttering og personalforvaltning, og nærmeste overordnede er seksjonssjef. Hovedarbeidssted er p.t. ved campus Kongsberg. Noe reisevirksomhet mellom våre studiesteder må påregnes.

Vi søker deg som er positiv, motivert og som har engasjement for å arbeide med personalfaglige oppgaver og trives med å jobbe operativt i rollen som lederstøtte. Du må trives i en travel hverdag med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.

Sammen med engasjerte og erfarne kollegaer blir du en del av et fagmiljø med ambisjoner om å utvikle personalområdet og tjenestetilbudet til ledere og ansatte ved universitetet videre. Du er faglig trygg, løsningsorientert og kan arbeide selvstendig.

Som vår nye kollega vil du fungere som konsulent for ledere og medarbeidere innen varierte personalfaglige spørsmål og prosesser, med vekt på rekrutteringsprosesser og saksbehandling.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Sikre effektive og gode rekrutteringsprosesser, gjennom bistand med bemanningsplanlegging og lederstøtte i hele prosessen fra behovsanalyse til onboarding av nyansatte.
 • Bistå ledere og medarbeidere i bruk av relevant lov- og avtaleverk.
 • Saksbehandling av saker for behandling i interne organ og personal- og organisasjonsdirektør.
 • Yte lederstøtte som sikrer forsvarlig og god oppfølging av sykefravær og et inkluderende arbeidsliv.
 • Deltakelse i prosjektgrupper for utvikling av seksjonens prosedyrer og verktøy ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum bachelorgrad og fortrinnsvis innen HR/personal og fagområdet arbeidsrett.
 • Relevant erfaring fra personalarbeid og lederstøtte i universitet- og høgskolesektoren vil bli tillagt vekt.
 • Rekrutteringskompetanse og erfaring med å jobbe med rekrutteringsprosesser herunder bemanningsplanlegging, behovsanalyse, utforming av stillingsannonser, gjennomføring av intervju, håndtering av administrativ saksbehandling og i onboarding av nyansatte.
 • Erfaring med digitalisering av tjenester.
 • God innsikt i lov- og avtaleverk som regulerer ansettelser i staten og UH-sektoren.
 • Erfaring fra prosjektarbeid.
 • Meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne på både norsk og engelsk. Dersom du har annet morsmål enn norsk, må språknivå tilsvarende C1 dokumenteres.
 • God digital kompetanse og erfaring med bruk av saksbehandlingssystemer, personal- og rekrutteringssystemer (P360, Jobbnorge og SAP).

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Kan samarbeide og kommunisere med forskjellige typer mennesker på ulike nivå, i og utenfor organisasjonen.
 • Evner å bygge tillitsrelasjoner til de du samarbeider med.
 • Er samarbeidsorientert og evner å motivere, støtte og utvikle ledere og medarbeidere.
 • Har høy grad av integritet og gjennomføringsevne.
 • Evner å håndtere flere ulike typer arbeidsoppgaver og skape en god struktur i arbeidet ditt.
 • Er serviceorientert, fleksibel og tar selvstendig ansvar for oppgavene.
 • Har en kollegial innstilling som bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø og samarbeid innad i seksjonen.

Personlig egnethet vil vektlegges ved ansettelse.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Førstekonsulent (kode 1408): NOK 410 400 – 490 600,- per år. Seniorkonsulent (kode 1363): NOK 466 500 – 586 500,- per år.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS