Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent (studie) - Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Søknadsfrist: 27.09.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) er en enhet ved UiT. Enheten består av instituttene Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet, og en administrasjon som er felles for hele enheten. Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) er del av administrasjonen for enheten og stillingen inngår i FUF. FUF yter administrative tjenester til instituttene og til ledelsen ved enheten innen områdene utdanning, forskning og formidling. Seksjonen har et bredt ansvarsområde og medarbeidere med stor bredde i ansvar og oppgaver. Hovedarbeidssted vil være Kunstakademiet.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • studieadministrasjon og undervisningsplanlegging
 • opptaks- og eksamensadministrasjon
 • studentsørvis og studieveiledning
 • generell saksbehandling knyttet til studieforvaltning
 • støtte til vitenskapelige ansatte i studieadministrative gjøremål

Endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder må påregnes ved behov eller ved endring i organisasjonen. Nærmeste overordnede er seksjonsleder ved FUF.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Seksjonsleder Cathrine Paus:

eller faggruppeleder Jørgen Ytreberg:

Kvalifikasjoner

 • utdanning på bachelornivå
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og på engelsk
 • fortrinnsvis erfaring fra saksbehandling/administrasjon fra offentlig forvaltning
 • det er en fordel at den som søker har erfaring med studieadministrative verktøy som f.eks. Felles studentsystem (FS), Wiseflow, læringsplattformen Canvas og saksbehandlingssystemet ePhorte.

Vi søker en person som:

 • er sørvisinnstilt og fleksibel, strukturert og effektiv
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • er positiv og engasjert og vil bidra i et spennende miljø under utvikling.

Vi legger vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen