Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Førstekonsulent - Seksjon for organisasjon og økonomi

Søknadsfrist: 01.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en fast 100% stilling som førstekonsulent ved Seksjon for organisasjon og økonomi for snarlig tiltredelse. Seksjonen har ansvar for økonomi- og personalforvaltningen, HMS og innkjøp. For mer info se: Fakultetsadministrasjonen ved BFE.

Fakultetet består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges fiskerihøgskole, og Handelshøyskolen. Totalt er det omlag 500 ansatte ved fakultetet.

Seksjonen består per i dag av 11 personer. Stillingen vil måtte forvente å få endring i ansvar og arbeidsoppgaver over tid.

Arbeidsoppgaver

 • Forberedelse av saker til Fakultetsstyret
 • Innkalling og oppfølging av Fakultetsstyret og tilsettingsutvalgene
 • Oppfølging/sekretariatsfunksjon for Dekan /Fakultetsdirektør
 • Saksbehandling spesielt tilknyttet personal og organisasjonsforvaltning, samt oppgaver knyttet til økonomi og forskningsadministrasjon
 • Forbedre rutiner og prosesser knyttet til seksjonens arbeidsområder samt oppdatering av nettsider

Kontakt

Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

 • Høyere utdanning fra universitet eller høgskole, gjerne innen ledelse, administrasjon eller HR/personal. Lang og relevant erfaring fra personal- og økonomiarbeid kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring fra offentlig forvaltning
 • Bred administrativ erfaring, gjerne fra kunnskapsorganisasjoner
 • God kjennskap til relevant lov- og avtaleverk

Personlige egenskaper:

 • Svært gode samarbeidsevner, utpreget serviceholding og et løsningsorientert fokus
 • Nøyaktig og strukturert i arbeidsform og god systemforståelse knyttet til IT-verktøy, herunder spesielt Office 365
 • Evne til å jobbe strategisk og se helheten i en travel hverdag

Det er ønskelig at søkeren har kjennskap til administrative verktøy som ePhorte, Pagaweb, Jobbnorge og Euraxess.

Søkeren må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og en god beherskelse av engelsk, både skriftlig og muntlig. Les hvordan du dekker språkkravet.

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som førstekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1408. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS