Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

To vikariat som førstekonsulent / rådgiver - Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 04.08.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Om stillingen

Vil du jobbe for helseforskning i Nord? Er du lærevillig og har stor arbeidskapasitet? Da søker vi deg som medarbeider i vår seksjon på Det helsevitenskapelige fakultet! Vi som allerede er her ønsker deg velkommen til et veldig godt arbeidsmiljø.

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF) er det ledig to vikariat som førstekonsulent/rådgiver avhengig av kvalifikasjoner.

Arbeidsoppgaver

Det ene vikariatet er et svangerskapsvikariat med oppstart så snart som mulig,og med varighet til september 2021. Stillingen inngår i et team på til sammen seks personer med ansvar for administrativ drift av forskerlinjene og ph.d.-programmet ved fakultetet. Stillingen vil hovedsakelig ha ansvar for arbeidsoppgaver innenfor forvaltning av ph.d.-programmet.

Sentrale oppgaver for stillingen vil være:

 • Opptak av studenter til ph.d.-programmet
 • Saksbehandling og administrativ støtte i forbindelse med innlevering av avhandling
 • Overordnet administrativ drift av programmets emner
 • Studieprogramarbeid med godkjenning av studiepoeng, evaluering av programmet, studentveiledning m.m.
 • Strategisk arbeid og utvikling av ph.d.-programmet
 • Arbeid med seksjonens nettsider

Det andre vikariatet er et vikariat med varighet ut 2021 med oppstart så snart som mulig. Stillingen inngår i stab i seksjonen innenfor utdanningsområdet. Stab består av 9 personer og jobber i hovedsak med rådgivning og bistand til fakultetsledelsen samt fakultetsovergripende prosesser.

Stillingen vil hovedsakelig ha arbeidsoppgaver innenfor praksisområdet, herunder:

 • Forvaltning og utvikling av fakultetets avtaleportefølje med helsetjenesten innenfor utdanningsområdet
 • Utstrakt samarbeid med helsetjenesten i Nord-Norge, herunder dialogmøter, forvaltning av samarbeidsmidler og samarbeidsprosjekter knyttet til kvalitet i studentpraksis
 • Stabsstøtte innen utdanningsfeltet
 • Lederstøtte til prodekan for klinisk utdanning, prodekan utdanning og øvrig fakultetsledelse
 • Sekretær for Felles Utdanningsutvalg UNN/Helsefak
 • Primærkontakt for studentutvalget
 • Forvaltning av fakultetets samlede praksisbestilling til helsetjenesten

Begge stillingene er tillagt varierte arbeidsoppgaver som krever utstrakt samarbeid med andre, selvstendighet og høy grad av fleksibilitet. Personlig egnethet vil derfor tillegges betydelig vekt.

For begge stillingene må det påregnes andre oppgaver.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse

 • Høyere utdanning, minimum bachelorgrad
 • Meget god fremstillingsevne i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig
 • For ansettelse som rådgiver kreves mastergrad og relevant erfaring. Bachelor kombinert med lang relevant erfaring kan kompensere for manglende mastergrad.

Fordel for ansettelse

 • Erfaring fra offentlig saksbehandling, fortrinnsvis innen studieadministrativt arbeid eller tilsvarende
 • God kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Gode kunnskaper innen relevante IKT-systemer som for eksempel ePhorte og FS

Personlige egenskaper vi søker

 • Gode analytiske evner
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig, samt være god i samarbeidssituasjoner.
 • Lærevillig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilt og kommuniserer godt

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i en livlig seksjon med godt arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling gjennom oppfølgning av dyktige ledere og medarbeidere, samt deltakelse på interne og eksterne kurs
 • Fleksibel arbeidstid og lønnet overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger, som for eksempel trening i arbeidstiden

Lønn etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent/ kode 1434 rådgiver avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Kontorsted for begge stillingene er campus Tromsø. Vi ber deg spesifisere om du søker på en eller begge stillingene i din søknad.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen