LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

To stillinger som førstekonsulent / rådgiver i fellestjenesten for opptak

Søknadsfrist: 30.11.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for forskning, utdanning og formidling i fellesadministrasjonen

Om stillingen

Ved Seksjon for studieadministrasjon i fellesadministrasjonen (SSA) ved UiT Norges arktiske universitet (UiT) er det ledig to faste 100 % stillinger som førstekonsulent/rådgiver i fellestjenesten for opptak, en ved UiT i Harstad og en ved UiT i Tromsø.

SSA er en seksjon under Avdeling for forskning, utdanning og formidling i fellesadministrasjonen ved UiT. I denne seksjonen ligger fellestjenesten for opptak, fellestjenesten for eksamen og vitnemål, faggruppe for studieadministrative systemer og juridisk fagteam.Dissee stillingene er tilknyttet fellestjenesten for opptak. I denne fellestjenesten er vi 13 faste ansatte, i tillegg til at vi bruker en del studentvikarer i spesielt hektiske perioder. Alle våre ansatte er tilknyttet et eller flere team som har ansvar for behandling av søknader om opptak til studier ved UiT.

Stillingen i Tromsø vil hovedsakelig være knyttet til opptak til studier som lyses ut via Samordna opptak. Stillingen i Harstad vil hovedsakelig være knyttet til opptak til studier som lyses ut via lokale opptak, med forbehold om at dette kan endre seg.

Arbeidssted er henholdsvis en stilling ved UiT i Tromsø og en ved UiT Harstad.

Arbeidsoppgaver

Som førstekonsulent/rådgiver i fellestjenesten for opptak vil du primært behandle søknader om opptak etter gjeldende regelverk. I tillegg vil du være en del av vår førstelinje, og veilede studiesøkere og andre på telefon og epost.

I perioder når det ikke pågår et aktivt opptak vil du også måtte regne med å avhjelpe med søknadsbehandling i de andre teamene, samt drive utviklingsarbeid innenfor vårt område. Vi jobber kontinuerlig med utvikling og forbedring for at vår tjeneste skal bli enda bedre for våre søkere.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Opptaksleder May-Liss Hestnes:

eller seksjonsleder Kjersti Dahle:

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes må ha høyere utdanning på minimum bachelornivå. Erfaring med offentlig forvaltning vil bli vektlagt. Erfaring og kjennskap til universitets- og høgskolesektoren og skoleverket vil prioriteres. Søkere som ikke helt fyller kravet til utdannelse, vil kunne vurderes dersom de har lang og spesielt relevant praksis, fortrinnsvis erfaring med søknadsbehandling i Samordna opptak.

Vi ønsker oss en utadvendt og selvstendig person med initiativ og handlekraft, gode samarbeidsevner og gode analytiske evner. God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk er et krav. Søkere som behersker nynorsk skriftlig vil bli prioritert.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens i regulativ kode 1408 førstekonsulent, eller 1434 rådgiver, avhengig av kvalifikasjoner). Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Spesifiser ønsket arbeidsted; Tromsø eller Harstad, i søknaden.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS