LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Studierådgiver / studiekonsulent - Institutt for informatikk

Søknadsfrist: 10.10.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Institutt for informatikk

Om stillingen

Vil du jobbe i et spennende miljø som studierådgiver/studiekonsulent?

Institutt for informatikk tilbyr næringslivsrelevant utdanning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har omlag 400 programstudenter. I tillegg til de disiplinorienterte utdanningene i informatikk, samarbeider instituttet med andre fagmiljø om teknologiske studier i Kunstig Intelligens, Helseteknologi og i Cybersikkerhet. Instituttet arbeider for å etablere informatikkutdanninger også i Nordland, og vi har en voksende aktivitet innen etter- og videreutdanning. Instituttet har fokus på undervisningskvalitet der kunnskapen relateres til praktiske ferdigheter, og arbeider for et godt læringsmiljø blant studentene.

Stillingen er fast.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Som studierådgiver/studiekonsulent vil du ha en variert, spennende og travel arbeidsdag med mye kontakt med ansatte i fagmiljøene og studenter som følger de ulike utdanningene i informatikk.

Stillingen har oppgaver innen:

 • Utadrettet virksomhet, studierekruttering og -veiledning, instituttets nettsider og sosiale kanaler
 • Koordinering av instituttets aktiviteter i etter- og videreutdanning
 • Studentoppfølging (bl.a. mentorordning) for bedre tilrettelegging i studentenes første studieår, dialog med studiekullene og deres tillitsvalgte, emne- og programevalueringer
 • Bidra i utforming av tiltak, erfaringsdeling og formidling av resultater angående frafall, gjennomstrømming og studentenes trivsel
 • Prosjektstøtte for ulike prosjekter ved instituttet, slik som det pågående prosjekt Bedre balanse i informatikk og jentenettverk; for flere kvinner i informatikkfaget
 • Administrativ kontakt for Skolelaboratoriet i informatikk
 • Saksbehandling studie- og utdanningssaker generelt
 • Andre administrative oppgaver for drift av instituttet vil være aktuelle og kan bli endret over tid med den ansattes profesjonelle utvikling

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Det kreves mastergrad, fortrinnsvis i et teknologisk eller naturvitenskapelig fag. Alternativt kan kandidater med bachelorgrad kombinert med lengre relevant praksis komme i betraktning. Erfaring med studieadministrasjon, studentrådgivning, etter- og videreutdanning,informasjonsarbeid, kjennskap til studieadministrative systemer og sosiale media er ønskelig. Om du har prosjektadministrativ erfaring er også det positivt.

Vi vektlegger personlig egnethet og motivasjon for stillingen, samt at du har gode samarbeidsevner og kan kommunisere godt med studenter, ansatte og utadrettet både på norsk og engelsk. Du må også like å jobbe med mange oppgaver parallelt, evne å prioritere og arbeide selvstendig.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som studierådgiver/studiekonsulent lønnes etter statens regulativ kode 1434 eller 1408, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS