LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver / førstekonsulent - Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 21.12.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Det juridiske fakultet, er det ledig en fast 100 % stilling som førstekonsulent/rådgiver ved Seksjon for forskning, utdanning og formidling. Stillingen inngår i et aktivt, høyt kvalifisert og samarbeidsorientert arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver.

Det juridiske fakultet har 16 ansatte i administrative stillinger, ca. 60 ansatte i vitenskapelige stillinger og om lag 950 studenter. Fakultetet tilbyr gradene master- og ph.d. i rettsvitenskap, Master of Laws in Law of the Sea og Joint Nordic Master’s Programme in Environmental Law. Fakultetet har to administrative enheter som yter service innenfor sine ansvarsområder: Stabsseksjonen og Seksjon for forskning, utdanning og formidling.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er varierte og knyttet til administrasjon av fakultetets studieprogram, med eksamens- og sensurarbeid som sentrale oppgaver. Andre oppgaver er arbeid med sensorkontrakter, studieinformasjon, veiledning, saksbehandling, rådgivning og ulike typer utviklings- og utredningsoppgaver avhengig av kvalifikasjon. Øvrige administrative oppgaver kan tillegges etter behov. Stillingen innebærer utstrakt kontakt med våre studenter, andre ansatte i fakultetets administrasjon, interne og eksterne fagpersoner, samt øvrige enheter og fellestjenester ved UiT.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Seksjonsleder Hege Skarsfjord, Telefon: 77 64 49 62, Mobil 909 43 796, E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

 • Den som tilsettes må ha høyere utdanning på minimum bachelornivå.
 • Det kreves gode digitale ferdigheter, god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, samt gode administrative evner.
 • Stillingen innebærer planlegging, koordinering, ulike utredningsoppgaver samt oppfølging, og stiller derfor store krav til at du er selvstendig, pålitelig, nøyaktig og systematisk.
 • Du må kunne arbeide selvstendig og i team, samt vise initiativ og ha god gjennomføringsevne.
 • Du må være fleksibel, utadvendt, serviceinnstilt og ha gode kommunikasjons- og relasjonsevner.

Det er en fordel med følgende kompetanse/erfaring:

 • Administrativt eksamens- og sensurarbeid fra UiT, eller fra andre universiteter/høgskoler.
 • Studieadministrasjon relevant for stillingsinnholdet.
 • Relevant erfaring med veiledning, informasjonsarbeid og utviklings- eller utredningsoppgaver.
 • God kompetanse i bruk av IKT i administrativt arbeid, og fra systemene Felles studentsystem (FS), WiseFlow, Canvas, Ouriginal, Nettskjema og ePhorte.

Vi ønsker en person som:

 • Har høy motivasjon og interesse for oppgavene i stillingen.
 • Er pålitelig, serviceinnstilt, positiv, samarbeidsorientert, fleksibel og utadvendt.
 • Er effektiv, strukturert, nøyaktig, utviklings- og løsningsorientert.
 • Kan håndtere flere oppgaver samtidig, kan prioritere mellom oppgaver og arbeide selvstendig.
 • Tar initiativ og har handlekraft.
 • Evner å holde oversikt over mengder av informasjon, og samtidig ivareta detaljene.

I vurderingen av søkerne vil det bli lagt vekt på kjennskap til og erfaring med de områder som stillingen skal ivareta, de nevnte personlige egenskapene, motivasjon og egnethet for stillingen. Kjennskap til det femårige masterprogrammet i rettsvitenskap er en fordel.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 eller 1434, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS