LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver / førstekonsulent - ansvarlig for studentrekruttering

Søknadsfrist: 06.10.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Om stillingen

Ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT-fak) er det ledig en 3-årig 100 % stilling (vikariat) som rekrutteringsansvarlig.N

T-fak har 26 studieprogram og ca 1300 studenter fordelt på 6 institutt. Stillingen har hovedansvar for arbeidet med økt studentrekruttering på hele fakultetet. Det er stort behov for høyt utdannet arbeidskraft innen naturvitenskap og teknologiske fag både i Nord-Norge og nasjonalt. Fakultetet har kompetanse og infrastruktur som gir store muligheter til å tilby attraktive, forskningsbaserte studier godt tilpasset samfunnets og næringslivets behov.

Forventet oppstart er ca 1.11.2021.

Arbeidssted er fakultetsadministrasjonen ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT i Tromsø. Jobben vil medføre noe reisevirksomhet.

Arbeidsoppgaver

Rekrutteringsansvarlig har ansvar for å styrke og koordinere rekrutteringsarbeidet ved fakultetet og instituttene.

De viktigste arbeidsoppgavene er:

 • Drive aktivt og utadvendt markedsføringsarbeid mot ungdom for å rekruttere flere studenter, via skolebesøk, messer, konferanser og annet
 • Presentere fakultetets studieprogram på nettsider og i sosiale media
 • Yte aktiv støtte og service til rekrutteringsarbeidet ved instituttene
 • Være NT-fak sin representant i arbeid knyttet til studentrekruttering ved UiT
 • Arbeide aktivt for å heve fakultetets renommé som et meget godt studiested
 • Utvikle nettverk og finne gode samarbeidspartnere i samfunns- og næringsliv
 • Innhente, analysere og formidle data og kunnskap om rekruttering og studiegjennomføring
 • Jobbe for å øke andelen kvinnelige studenter
 • Bidra i arbeidet ved Skolelaboratoriet i realfag og teknologi
 • Utføre andre relevante arbeidsoppgaver knyttet til rekruttering

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av;

Rekrutteringsansvarlig Julianne Iversen:

eller seksjonsleder Tore Guneriussen:

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes bør ha høyere utdanning (mastergrad), primært innen realfag og/eller teknologi eller markedsføring. Erfaring med studentrekruttering vil bli vektlagt. Erfaring og kjennskap til Universitets- og Høgskolesektoren og skoleverket vil også vektlegges. Søkere som ikke helt fyller kravet til utdannelse, vil kunne vurderes dersom de har lang og spesielt relevant praksis.Vi ønsker oss en utadvendt og selvstendig person med initiativ og handlekraft, gode samarbeidsevner og gode analytiske evner. God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk er et krav.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som rekrutteringsansvarlig lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent eller kode 1434 rådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS