LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Prosjektøkonom - Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Søknadsfrist: 17.07.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

På Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning er det ledig hel, fast stilling som prosjektøkonom. Stillingen er tilknyttetfakultetsadministrasjonens arbeidsgruppe for eksterne prosjekter. Stillingen har arbeidssted ved UiT sitt campus i Tromsø. Ønske omsnarlig tiltredelse.

Arbeidsgruppen består åtte personer som arbeider tett sammen med de vitenskapelig ansatte og institutt- og fakultetsledelsen.Gruppen har ansvaret for den administrative støtten til eksternfinansiert forsknings- og utdanningsaktivitet ved fakultetet. Fakultetet har en målsetning om økt ekstern finansiering.

Vi ser etter deg som ønsker å være en uunnværlig støttespiller for våre forskere i søknadsprosesser og forvaltning av forskningsprosjekter.

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil innebære varierte oppgaver innenfor økonomi og omfatter søknadsstøtte, budsjettering, prosjektoppstart, revidering og rapportering til finansieringskilder. Gruppen gir også råd til de vitenskapelige ansatte samt lederstøtte i spørsmål innenfor forskningsadministrasjon. Andre oppgaver må også påberegnes.

I det daglige arbeidet følger vi reglement og retningslinjer for økonomistyring i staten og finansieringskildenes regler.

Du vil få ansvar for egen prosjektportefølje. Du vil samarbeide med instituttleder, kontorsjef og prosjektledere. Du vil også ha tett kontakt med arbeidsgruppene for regnskap og økonomistyring ved fakultetet.

Vi ønsker å fremstå som en profesjonell partner i samarbeid med de vitenskapelig ansatte og det tilrettelegges for, og forventes, personligutvikling og kompetanseheving. Du vil i stor grad også kunne påvirke din egen arbeidshverdag og utvikling.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Fakultetsdirektør Frode G. Larsen:

eller seniorrådgiver Tor Gisle Lorentzen:

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse

 • Høyere utdanning innen økonomiske fag, fortrinnsvis mastergrad
 • Meget god fremstillingsevne i engelsk og norsk, både skriftlig og muntlig

Fordel for ansettelse

 • Erfaring med prosjektregnskap, prosjektkoordinering og rapportering
 • Kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Erfaring med budsjett og økonomi
 • God systemforståelse, erfaring med bruk av ulike økonomisystemer og ferdigheter innen Excel på viderekommende nivå
 • Kjennskap til prosjektfinansiering fra kilder som Forskningsrådet og/eller EU

Vi ønsker deg som

 • er faglig engasjert og nysgjerrig
 • har en metodisk og analytisk tilnærming til fagfeltet
 • setter deg raskt inn i komplekse saker og liker å jobbe strukturert
 • er opptatt av gode prosesser og ser helhet og sammenhenger
 • er positiv og samarbeidsvillig med gode relasjons- og kommunikasjonsevner, og kan arbeide selvstendig og i team
 • har godt humør og evne til å tåle periodevis sterkt arbeidspress

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som prosjektøkonom lønnes etter statens regulativ kode 1408 eller 1434, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS