LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Forskningsadministrativ konsulent / rådgiver - Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Søknadsfrist: 16.06.2021

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi / Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Om stillingen

Er du vår nye kollega? Vi har en ledig stilling knyttet til fakultetets administrasjon av forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU).

Ved Fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi, Seksjon for forskning, utdanning og formidling er det ledig en 100% fast stilling som forskningsadministrativ førstekonsulent/seniorkonsulent/rådgiver.

Arbeidssted er UiT, Campus Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Vår nye ansatte skal i hovedsak arbeide med å yte sørvis overfor forskere. Dette omfatter bl.a. administrativ bistand ved utarbeiding av prosjektsøknader rettet mot nasjonale og internasjonale finansieringskilder. Arbeidet omfatter søknadsstøtte, og spesielt saksbehandling av søknader i henhold til krav i utlysninger, budsjettering, og arkivering.

Andre aktiviteter knyttet til administrativ støtte i FoU-prosjekter kan også være aktuelle, som for eksempel arbeid med kontrakter og samarbeidsavtaler.

Stillingen vil inngå i et eget team for prosjektstøtte

Den ansatte vil også ta del i annen aktivitet innenfor seksjonens ansvarsområder. Stillingsområdet kan endres ved behov og videreutvikling av seksjonen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av

Kvalifikasjoner

Vi søker en dyktig og effektiv saksbehandler som motiveres av å gi god sørvis til våre forskere og våre fagmiljø. Den vi ser etter må være fleksibel, lærevillig og interessert i å raskt sette seg inn i nye oppgaver. Det forventes at du kan jobbe selvstendig, tar tak i nye utfordringer og bidrar til videreutvikling på området.

Stillingen inngår i et administrativt team, og gode samarbeidsevner er derfor en forutsetning. Det er ønskelig at du har erfaring med administrativt arbeid, men opplæring vil bli gitt.

Vi ser etter deg som i tillegg til godt humør har følgende kvalifikasjoner:

  • Høyere utdanning på minimum bachelornivå
  • Gode samarbeidsevner
  • Evne til å jobbe selvstendig

Det forutsettes gode norsk- og engelskkunnskaper (både muntlig og skriftlig).

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent , kode 1364 seniorkonsulent eller kode 1434 rådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS