LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

Seniorkonsulent / rådgiver - finansiering av forskning

Søknadsfrist 19.01.2022

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel elleve milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Vil du jobbe med finansiering av forskning i samspill mellom arbeidsliv og universiteter?

Vi søker deg som ønsker å arbeide med Forskningsrådets investeringer i forskning i samspill mellom arbeidsliv og universiteter. Du vil jobbe med finansieringsordningene Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d. Disse ordningene legger til rette for at en ansatt i næringslivet eller offentlig sektor skal kunne ta en doktorgrad. På denne måten både styrker de forskningskompetansen i arbeidslivet og gir universitetene mer innsikt i arbeidslivets problemstillinger. Stillingen er fast og du innplasseres som seniorkonsulent/rådgiver avhengig av kvalifikasjoner.

Du vil jobbe i Avdeling for instituttpolitikk og sektorsamspill som forvalter Forskningsrådets strategiske ansvar for norsk instituttsektor, herunder den statlige grunnfinansieringen til instituttene. I tillegg har vi ansvaret for Forskningsrådets investeringer i Sentre for forskningsdrevet innovasjon, Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d. Avdelingen har 12 medarbeidere og fordeler årlig omkring 2,2 milliarder kroner.

Hva blir arbeidsoppgavene dine?

 • Du veileder søkere og andre aktører i målgruppen for Nærings- og Offentlig sektor-ph.d.
 • Du følger opp igangsatte prosjekter og bidrar inn i behandlingen av innkomne søknader.
 • Du bidrar til mobilisering av søkere til ordningene og dermed til rekruttering til forskning.
 • Du deltar i arbeid knyttet til robotisering av saksbehandlingen og annet utviklingsarbeid.
 • Du bidrar til Forskningsrådets departements-rapportering på feltet.

Hvem vi ser etter

 • Du har høyere utdannelse og helst noen års relevant arbeidserfaring etter endt utdannelse, gjerne innenfor administrativt arbeid.
 • Du er opptatt av betydningen forskningsbasert kunnskap har for videre utvikling av norsk arbeidsliv.
 • Du kommuniserer godt og kan bygge relasjoner i og utenfor Forskningsrådet.
 • Du evner å sette seg raskt inn i IT-verktøy for prosjektering, budsjettering og offentlige tilskudd.
 • Du har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

Vi tilbyr deg

 • kompetente kolleger med erfaring fra ulike fagfelt og ulike deler av norsk forskning og forvaltning
 • et godt arbeidsmiljø
 • å være med på fornyelse og videreutvikling av Forskningsrådets finansieringsordninger
 • lønn etter avtale og gode pensjonsbetingelser og forsikringsordninger
 • muligheten til å søke gunstig boliglån gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse
 • trimrom og deltagelse i idrettslag (Holmenkollstafetten, ski- og aktivitetsdager, fotballtreninger o.a.)
 • deltagelse i kunstforening og tilgang til firmahytte i Hallingdal

Vi ser inkludering og mangfold som en styrke Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Annen praktisk informasjon før du søker

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål kontakter du avdelingsdirektør Asbjørn Mo på telefon 930 59 442.

Søk på stillingen

Kontakt:

Hjemmeside: www.forskningsradet.no

Powered by Labrador CMS