LEDIG STILLING VED NMBU

Prosjektkoordinator - Fakultet for realfag og teknologi

Søknadsfrist: 26.02.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi


Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)
utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.


Water Harmony prosjektgruppen deltar i flere store internasjonale prosjekter. Prosjektene involverer lærere, forskere og studenter fra mange land og ulike kontinenter, og ledes og koordineres av teknologer og ingeniører. Disse aktivitetene krever innsikt og kompetanse innen likestilling, mangfold, interkulturell forståelse og medievitenskap som spesielt ønskes forsterket via denne stillingen.

Trives du med å yte god service og synes forskning er spennende? Da kan dette være stillingen for deg.

Om stillingen

Vi har ledig fast stilling som prosjektkoordinator. Vi er på jakt etter deg som trives med å yte god service og ha flere ulike koordinerende oppgaver samtidig.

Stillingen er finansiert gjennom eksterne forskningsmidler og er for tiden tilknyttet forskningsgruppen Water Harmony ved Fakultet for realfag og teknologi, NMBU. Arbeidet følger forskningsgruppens prosjektportefølje som i dag inkluderer flere EU- og Forskningsråd finansierte prosjekter med varighet ut 2023.

Som en del av arbeidet vil du ha spesielt ansvar for å følge opp likestilling og mangfold i prosjektene. Ved prosjektenes utløp vil stillingen og oppgavene søkes overført til nye forskningsprosjekter, fortrinnsvis i samme forskningsgruppe.

Stillingen er ledig omgående, og det er ønskelig med rask oppstart.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil variere ut ifra aktivitetene i de ulike prosjektene.

Oppgavene vil inkludere:

 • Prosjektsekretæroppgaver for større norske og internasjonale prosjekter, inkludert koordinering av leveranser fra partnere.
 • Organisering og avvikling av prosjektmøter med 20-40 deltagere fra ulike land og organisasjoner.
 • Koordinering av sommerskoler, gjestestudenter, seminarer og annen aktivitet i regi av prosjektene.
 • Gjennomføring av store digitale og fysiske konferanser.
 • Spesielt ansvar for å ivareta likestillings- og mangfold aspekter og kommunikasjon i prosjekter ledet av teknologer og ingeniører.
 • Bistå i arbeid med rapportering, publikasjoner, websider, osv. knyttet til prosjektaktivitetene.

Normalt må en del utenlandsreiser påregnes.

Vi gjør oppmerksom på at mangel på ny ekstern finansiering kan medføre bortfall av arbeidsoppgaver og oppsigelse av arbeidsavtale, etter statsansatteloven §19 første ledd. Eventuell oppsigelse varsles med seks måneders frist (iht statsansatteloven §22) og etter vurdering av overgang til passende ledig stilling ved NMBU.

Kompetanse

Det kreves:

 • Samfunnsfaglig utdanning fra universitet eller høyskole (minimum bachelornivå eller tilsvarende). Annen dokumentert relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Faglige kvalifikasjoner eller dokumentert erfaring innen arbeid med likestilling og mangfold, samt kommunikasjon.
 • Erfaring med prosjektadministrasjon, herunder logistikk, koordinering og rapportering.
 • Kjennskap til/ erfaring med digitale verktøy for møter og konferanser.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Generelt gode IT-kunnskaper.

Ønskelig kompetanse:

 • Kjennskap til arkivsystemet Public360, økonomisystemet UBW/Agresso, FSweb samt erfaring med SharePoint eller andre samhandlingsverktøy.
 • Erfaring med prosjektadministrative oppgaver fra teknologiprosjekter.
 • Internasjonal arbeids- eller utdanningserfaring og/eller erfaring fra samarbeid med ulike land og kulturer.
 • Erfaring med digitale verktøy for gjennomføring av større internasjonale konferanser.

Personlig egenskaper vil bli sterkt vektlagt.

Vi søker deg som:

 • Trives med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver
 • Har gode koordinerings- og gjennomføringsevner
 • Er serviceinnstilt og en lagspiller
 • Jobber selvstendig, systematisk og strukturert
 • Trives i et miljø med varierende kultur og kunnskapsmangfold.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1408 Førstekonsulent, LR 21 ltr. 42 – 58, årslønn kr. 398 800 – kr. 516 400.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 26.02.21

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS