LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Medarbeider ved UiT Infosenter - 100 % fast stilling

Søknadsfrist: 28.08.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for forskning, utdanning og formidling

Om stillingen

Infosenteret leverer førstelinjetjenester til studenter, besøkende og andre som henvender seg til UiT ved Informasjonsskranken, vi telefon eller skriftlig gjennom en av våre digitale kanaler, UiT infosenter har tre medarbeidere og er organisatorisk plassert som en del av Seksjon for studieadministrasjon.

Stillingen er 100 % fast.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Som en del av vertskapet ved UiT Infosenter må du trives med å yte personlig sørvis og tilrettelegge for gode brukeropplevelser.

De viktigste arbeidsoppgavene er:

 • Mottak, koordinering og behandling av henvendelser til Infosenteret
 • Koordinator for mottak av nye studenter til UiT i Tromsø
 • Studentrelaterte oppgaver, herunder veiledning og kontakt med studiesøkere
 • Saksbehandling av søknader om leie av rom og stand
 • Saksbehandling og øvrige administrative oppgaver kan tillegges stillingen etter behov

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av :

seksjonssjef Kjersti Dahle

eller faggruppeleder for studieadministrative systemer Espen Dybwad Kristensen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå. Manglende formell utdanning kan kompenseres ved lang og relevant praksis
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

I vurderingen av søkerne legger vi vekt på at du er motivert og personlige egnet for stillingen.

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS