Spennende jobbmulighet ved Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)!

Retningslinjer: Juster bildet med bildeverktyet slik at det blir riktig format Unng trekke i bilde slik at bilde mister sitt opprinnelige format
Retningslinjer: Juster bildet med bildeverktyet slik at det blir riktig format Unng trekke i bilde slik at bilde mister sitt opprinnelige format

Prosjektleder for “Bærekraftsløftet Viken”

Søknadsfrist: 25.09.2022

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største fellesskap for bedrifter. Vi representerer et stort mangfold av jobbskapere fra hele landet. NHO har over 30 000 medlemsbedrifter. Ved politiskpåvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene.

Brenner du for bærekraft?

Vi søker nå en engasjert prosjektleder for “Bærekraftsløftet Viken” som skal bringe kommuner og bedrifter sammen for å bidra til å løse FNs bærekraftsmål og skape nye jobber. Prosjektet er et samarbeid mellom Innovasjon Norge Oslo Viken, LO Viken Oslo, KS Viken, NHO Viken Oslo og Viken fylkeskommune. Representanter fra disse organisasjonene utgjør styringsgruppen.

“Bærekraftsløftet Viken” har to faser. For det første er hensikten å kartlegge status på hvordan kommunene i Viken ligger an med å nå FNs bærekraftsmål, og identifisere felles utfordringer og fokusområder. Deretter er målet å skape møteplasser mellom kommunene og næringslivet, slik at bedriftene kan presentere sine løsninger. Ved å bruke offentlige, innovative anskaffelser er målet å løse sentrale samfunnsutfordringer samtidig som det skapes større markeder for bedrifter, nye arbeidsplasser og på sikt bærekraftige eksportmuligheter.

Prosjektlederen for “Bærekraftsløftet Viken” har ansvar for å koordinere og drive prosjektet fremover, og rapporterer til styringsgruppen. Arbeidssted vil være Næringslivets Hus i Oslo og regiondirektøren for NHO Viken Oslo vil ha den daglige oppfølgingen og personalansvaret for stillingen.Stillingen har varighet ut 2023, med mulighet for forlengelse dersom det sikres ytterligere finansiering av prosjektet. Noe reisevirksomhet i Viken må påregnes. Lønn etter avtale.

Oppgaver:

 • Skaffe oversikt over bærekraftsarbeidet til kommunene i Viken, og samle det som finnes av tilgjengelig kunnskap og faktagrunnlag
 • Identifisere og skape møteplasser for nøkkelpersoner med ansvar for bærekraft i kommunene
 • Gjøre prosjektet kjent for kommunene og mobilisere kommuner til å kartlegge status på de ulike bærekraftsmålene
 • Samle, oppsummere og presentere funn fra kartleggingene som er gjort
 • Arrangere dialogkonferanser mellom kommuner og private bedrifter i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet
 • Forberede og innkalle til møter i styringsgruppen og følge opp beslutninger i etterkant
 • Være kontaktperson opp mot det nasjonale Bærekraftsløftet

Kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om og interesse for bærekraft, fordel med erfaring fra arbeid med bærekraft i en bedrift, ideell organisasjon eller offentlig sektor og/eller utdanning innenfor bærekraftsområdet
 • Erfaring fra prosjektledelse/koordinering
 • Kjenne til kommunale innkjøpsprosesser
 • Godt nettverk med kommuner og/eller næringsliv i Viken-regionen vil være en fordel, men ikke en forutsetning for å søke

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape nettverk og mobilisere til handling
 • God formidlingsevne og evne til å omdanne komplekse problemstillinger på en enkel og forståelig måte til ulike målgrupper
 • Gode samarbeidsevner

Har du spørsmål om stillingen? Kontakt Rune Borgen mob: +47 400 21 431 eller Per Ivar Elton mob: +47 909 20 462 i Dfind AS

Søk på stillingen

Kontakt:

Powered by Labrador CMS