Vil du bidra til fag- og kunnskapsutvikling i Kirkens Bymisjon?

Rådgiver / seniorrådgiver

Søknadsfrist: 26.11.2020

Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende ideell organisasjon som arbeider i 40 byer og steder i Norge. Vi er på landsbasis over 1800 ansatte og 4500 frivillige som arbeider for at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdig og omsorg. Organisasjonen rommer blant annet tiltak innen rusfeltet, psykisk helsevern, eldreomsorg, barn og unge, arbeidsmarkedstiltak, boligutvikling, nærmiljø og frivillighet.

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider i hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Seksjon Fag- og tiltaksutvikling ved hovedkontoret i Kirkens Bymisjon Oslo bistår våre 40 virksomheter og organisasjonens ledelse. Seksjonen er del av avdeling Samfunn og utvikling og samhandler også med de øvrige Kirkens Bymisjonsstiftelsene i Norge. Seksjonen arbeider for organisasjonens oppdrag ved å involvere de det gjelder i kunnskapsutvikling, tiltaksutvikling og påvirkning.

Vi søker nå en ny medarbeider (rådgiver/seniorrådgiver) i fast 100% stilling.

Arbeidsoppgaver

Seksjonen skal styrke fag- og tiltaksutvikling i organisasjonen ved å

 • bistå virksomheter og avdelinger med kunnskapsutvikling
 • tilby og gjennomføre kartlegginger, evalueringer og undersøkelser i virksomheter og innen ulike fagfelt organisasjonen arbeider med
 • initiere og legge til rette for samarbeid og utveksling på tvers i organisasjonen
 • bidra med å skape gode rom for refleksjon, ide- og tiltaksutvikling og kompetansebygging
 • initiere, utvikle og gjennomføre forskningssamarbeid med eksterne fag- og forskningsmiljøer
 • formidle fag- og kunnskapsutvikling i Kirkens Bymisjon, både eksternt og internt, i samarbeid med virksomheter, kommunikasjonsseksjon og linjeledelse
 • bidra i strategiske og fagpolitiske prosesser i organisasjonen

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • utdanning på masternivå innen våre fagfelt: samfunnsvitenskap eller helse- og sosialfag
 • god metodekompetanse, gjerne erfaring fra forskning, kartlegging, evaluering
 • erfaring fra involverende kunnskapsprosesser og påvirkningsarbeid er en fordel
 • gode samarbeids- og formidlingsevner
 • selvstendig, kreativ og analytisk
 • lyst og evne til nybrottsarbeid
 • kompetanse til å fasilitere og lede prosesser og samspille godt med bredden av våre praksisfelt

Vi legger vekt på personlig egnethet og sammensetning av teamet. Ut fra nåværende sammensetning oppfordrer vi menn og personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

Vi kan tilby

 • Interessant arbeidshverdag med engasjerte kolleger
 • Selvstendig og fleksibel stilling
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning

Den som tilsettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjons verdigrunnlag og målsettinger.

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med fagutviklingssjef Arnhild Taksdal: tel. 905 14 635 eller epost [email protected].

Søknadsfrist: 26.11.2020.

Tiltredelse: snarest mulig fra 15. januar 2021.

Alle søknader må sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.

Powered by Labrador CMS