LEDIG STILLING VED NMBU

Instituttleder - Fakultet for landskap og samfunn

Søknadsfrist: 30.11.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for landskap og samfunn

Fakultet for landskap og samfunn har 1300 studenter og 170 ansatte, inkludert PhD kandidater. Fakultetet består av instituttene by- og regionplanlegging, eiendom og juss, folkehelse, internasjonale miljø- og utviklingsstudier og landskapsarkitektur. Administrasjonen ligger til fakultetet.


Instituttet for Landskapsarkitektur har ca. 40 ansatte og 325 studenter. Instituttet har ansvaret for en 5-årig master i landskapsarkitektur, en 3-årig bachelor landskapsingeniør og en 2- årig master i Global landscape architecture. Det er et aktivt og internasjonalt miljø, og ansatte har et spekter av faglige bakgrunner, fra landskapsarkitektur, landskapsplanlegging, arkitektur, samfunnsvitenskap og teknologi. Instituttet har mye samarbeid med arbeids- og samfunnslivet. Instituttet har også ansvaret for forsknings- og utdanningsinfrastruktur, herunder Norges landskapslaboratorium NMBU, Historisk arkiv for norsk landskapsarkitektur og en Virtual Reality Lab.

Vil du lede Institutt for landskapsarkitektur og bidra til fremragende utdanning, forskning og innovasjon?

Om stillingen

Ved Fakultet for landskap og samfunn er det ledig en stilling som instituttleder ved Institutt for landskapsarkitektur. Stillingen er et åremål på fire år med mulighet for forlengelse i en periode på fire år. Instituttet har en viktig rolle med å skape framtidens landskap. Instituttet bygger på sin 100-årige tradisjon knyttet til landskapsarkitektur og tilgrensende fag.

Vi søker en sterk faglig leder som sammen med ansatte skal videreutvikle instituttets nasjonale og internasjonale posisjon. Den som ansettes skal utvikle fagmiljøene på instituttet i tråd med strategiske satsinger som bærekraftig utvikling, grønn profil på utdanningene, tverrfaglighet og synergier på NMBU og fakultetet. Det legges spesielt vekt på videreutvikling av forskning og tilrettelegging av forskerutdanningen.

Arbeidsoppgaver

Instituttleder har ansvar for strategisk utvikling og daglig drift med personalansvar for ansatte, og deltar i dekanens ledergruppe.

Følgende oppgaver ligger til stillingen:

 • Lede instituttet i tråd med universitetets og fakultetets verdier, strategier og rutiner
 • Ansvar for undervisning, forskning og forskningsinfrastruktur
 • Ta initiativ og ha ansvar for utviklingsprosesser, og plan- og budsjettarbeid
 • Ivareta og utvikle et godt arbeids- og læringsmiljø
 • Bidra til samarbeid på fakultetet og universitetet
 • Opprettholde/utvikle kontakt mot forsknings- og utdanningsinstitusjoner, og samfunns- og næringsliv, herunder utadrettet virksomhet

Endringer i oppgaver kan endres over tid.

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant doktorgrad eller tilsvarende relevant kompetanse tilsvarende førsteamanuensis/førstelektor
 • Erfaring med ledelse og personalansvar, fortrinnsvis fra kunnskapsinstitusjoner
 • Gode ferdigheter i både skriftlig og muntlig norsk og engelsk. Svensk eller dansk kan erstatte kravet om norsk språk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med ledelse i forskning og høyere utdanning
 • Være faglig oppdatert gjennom egen praksis, forskning og undervisning, herunder etter- og videreutdanning
 • God organisasjonsforståelse, herunder kunnskap om og trender i universitet- og høyskolesektoren
 • Kunnskap og forståelse for ulike vitenskapelige disipliner og tverrfaglig samarbeid
 • Delta i relevant nasjonalt og internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid eller andre relevante faglige nettverk
 • Erfaring fra prosjektledelse og prosjektutvikling

Søker må ha følgende personlige egenskaper:

 • Motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
 • Evne til god balanse mellom strategisk og administrativ ledelse
 • Gode samarbeids- og relasjonsferdigheter
 • Høy integritet
 • Strukturert arbeidsform og høy arbeidskapasitet

NMBU arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillingsarbeid vil bli tillagt vekt ved rekruttering av instituttleder.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode Instituttleder Kode 1475 i lønnsspennet kr 839 000 – 994 200 (tilsvarende ltr. 80 – 86) avhengig av kvalifikasjoner.

Stillingen krever stor grad av fysisk tilstedeværelse. For interne søkere kan det inngås avtale om forsknings- og utdanningstermin etter endt åremål.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden.

Søknadsfrist : 30.november 2022

Søknaden må være på norsk og den må sendes elektronisk. Det må legges ved en Curriculum vitae.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS