Spennende jobbmulighet i IT-avdelingen ved Statistisk sentralbyrå!

Testleder

Søknadsfrist: 01.06.2020

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå - tall som forteller


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for offisiell statistikk i Norge og har en omfattende forsknings- og analysevirksomhet. Vi har rundt 850 medarbeidere lokalisert i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuere over hele landet.


SSB publiserer daglig statistikk og analyser på ssb.no og har et stort kontaktnett, også internasjonalt.


Vi er en kompetansebedrift med faglig utfordrende arbeidsoppgaver, som satser målrettet for å modernisere SSB og bygge en fremtidsrettet organisasjon.

Er du en smidig tester og ønsker å utvikle deg videre?

Statistisk sentralbyrå søker etter en ny medarbeider med testerfaring og gode kommunikasjonsevner som vil drive fagområdet testautomatisering fremover.

Hvordan vet du at det du leser er riktig? Hvor kommer tallene fra, og kan du stole på dem? Siden 1876 har Statistisk sentralbyrå levert et uavhengig, felles faktagrunnlag for god planlegging, evaluering, debatt og forskning i Norge. Bli med og sikre IT-løsningene som gir det norske samfunnet viktig beslutningsstøtte basert på fakta og analyse.

Vi tilbyr en unik mulighet til å påvirke hvordan vi jobber med fremtidens testing. Du vil få muligheten til å videreutvikle deg i både test og testledelsesfaget og lære nye verktøy.

Informasjon om stillingen

IT-avdelingen i SSB etablerer en skybasert IT-plattform bygget på offentlige skytjenester som GCP, AWS og Azure. I dette arbeidet er det sentralt å få på plass et godt testregime. Oppgavene som ligger til stillingen innebærer å ta et testlederansvar for løsningene som utvikles på den skybaserte plattformen. Du vil tilhøre et testteam som skal sikre høy kvalitet i leveransene fra utviklingsprosjekter og å videreutvikle og effektivisere testrutinene i forvaltningen. Med utgangspunkt i prinsipper for smidig utviklingsmetodikk og kontinuerlige leveranser, jobber vi med å automatisere testløpet. Du vil i testteamet samarbeide med 1-2 personer og ha en sentral rolle i test- og kvalitetsarbeidet.

Du vil blant annet:

 • Samarbeide tett med brukere på forretningssiden.
 • Bidra og gi råd i standardisering av testarbeidet i prosjekt og forvaltning.
 • Følge opp kvalitetsmål i prosjekt og forvaltning.
 • Være testleder i prosjekt som blant annet innebærer arbeid med teststrategi, -planlegging og -spesifisering, gjennomføring og rapportering, i tillegg til veiledning av teamene.
 • Bidra i testarbeidet ved migrering av data og systemer til ny skybasert plattform.
 • Ivareta GDPR og krav til bruk av testdata. For å lese mer om vårt arbeid besøk https://byraetsitplattform.tech/

Hva vi ser etter

Du er strukturert og arbeider ut fra en strategisk og helhetlig tilnærming. Du evner å sette felles mål og nå dem, i samarbeid med andre. Du ser verdi i både å lære av og dele kunnskap og erfaringer med andre. Gjennom å dele vil du bidra til økt modenhet og fokus på test og kvalitet hos forretning og utviklingsteam. Du har gode kommunikasjonsevner og setter deg inn i virksomheten og brukernes behov. Vi legger stor vekt på personlige egnethet, da arbeidet innebærer en tett dialog med utviklere, statistikere og interne brukere.

Du har:

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Testerfaring fra programvareutvikling, inkludert planlegging og gjennomføring av testaktiviteter.
 • Kjennskap til ulike testmetoder, inklusiv smidig testmetodikk hvor test er en integrert del i systemutviklingsprosessen.
 • Forståelse for de grunnleggende begrepene rundt utvikling og test.
 • Interesse for å sette deg inn i og bruke testverktøy for funksjonelle regresjonstester og automatisering.
 • Kjennskap til verktøy for tekniske tester og hva de dekker.
 • Gode språkkunnskaper skriftlig og muntlig i norsk (minimum norsk nivå B2) og engelsk.

Det er ønskelig at du har:

 • Erfaring med å utarbeide og bruke testdata.
 • Erfaring med bruk av ulike verktøy, metoder og teknologier.
 • Kunnskap om Personvernforordningen (GDPR).

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver eller seniorrådgiver (kode 1434/1364) i lønnstrinn 58-75 som for tiden utgjør lønnsspenn fra kr 513 600 kr til 704 900, etter kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte kandidater.
 • Spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag.
 • Et godt IT-fagmiljø i en kunnskapsrik organisasjon.
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Lyse og trivelige lokaler i Oslo eller Kongsvinger.
 • Ansatte har mulighet til en time trening i uken i arbeidstiden, med trimrom både i Oslo og på Kongsvinger.

Generelle opplysninger

 • Attester/vitnemål skal registreres/legges ved i søknadsportalen innen søknadsfristen. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med originaler eller bekreftede kopier av attester og vitnemål. Vi utfører kontroll av dokumenter og vi gjennomfører bakgrunnsjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, må være innforstått med at denne opplysningen kan brukes til registreringsformål jf. regjeringens arbeid med inkluderingsdugnaden.
 • Som IA-virksomhet legger vi forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Webcruiter-ID: 4232149554

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon: