LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Senioringeniør innen brukerstøtte for vitenskapelig programvare og tungregning

Søknadsfrist: 26.05.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Avdeling for IT

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for IT, er det ledig en fast stilling som IT-medarbeider i Seksjon for virksomhetsnære tjenester, faggruppe for forskning og formidling.

Avdeling for IT har rundt 135 ansatte og arbeidsoppgavene spenner over et stort område. Avdelingen er organisert i tre seksjoner; rådgivning og forvaltning, virksomhetsnære tjenester og digitale basistjenester. Avdelingen har bl.a. ansvar for utvikling og drift av universitetets datanettverk og infrastruktur, telefonisystem, tungregneanlegg, businessapplikasjoner, web-portal, PC-drift, drift av AV-tjenester, brukerstøtte og ulike applikasjonsløsninger. Les mer på uit.no/ita.

Stillingen har arbeidssted Tromsø.

Mer om stillingen

Faggruppe for forskning og formidling består i dag av 15 ansatte og har ansvar for IT-tjenester knyttet til forskning og er teknisk og faglig systemeier for en rekke digitale tjenester innenfor forskning ved UiT. Faggruppen har ansvar for å forvalte og utvikle forskningstjenester ved å bidra til brukerstøtte, stille til rådighet vitenskapelige applikasjoner, beregningsressurser og lagringstjenester, samt bistå med rådgivning og prosjektstøtte til forskningsprosjekter. Faggruppen driver også en aktiv kursvirksomhet for å øke kompetansen hos forskere og studenter i bruk av IT som verktøy i forskningen. Faggruppen er ansvarlig for UiTs deltakelse i det norske samarbeidet innen e-Infrastruktur for forskning (NRIS) og UiT er vertskap til en av Norges tre supercomputere og den ene halvdelen av nasjonale storskala lagringstjenester for forskningsdata. NRIS (Norwegian Research infrastructure) deltar i det internasjonale LUMI konsortium og en del av stillingen er tiltenkt deltagelse inn i dette.

For å styrke den avanserte brukerstøtten til forskermiljøer lokalt på UiT og nasjonalt er det ledig en fast stilling med følgende arbeidsoppgaver:

 • Avansert brukerstøtte
 • Utvikling av vitenskapelig programvare

Stillingen vil inngå som ressurs i nasjonale samarbeidsgrupper med ansvar for å levere avanserte beregnings og lagringstjenester innen akademia.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

seksjonsleder Nils Johan Lysnes

eller faggruppeleder Steinar Trædal-Henden

Kvalifikasjoner

De som ansettes må ha erfaring fra

 • bruk av storskala regne- og lagringsanlegg
 • feilsøking på komplekse programvaresystemer
 • parallellprogrammering og -debugging i programspråkene, C, C++, Julia og/eller Python
 • praktisk bruk av Linux
 • scripting og automatisering av manuelle arbeidsprosesser
 • utdanning på masternivå innen realfag fra høgskole/universitet. Tilsvarende kvalifikasjoner kan også være oppnådd gjennom relevant etter- og videreutdanning sammen med lang og relevant praksis.

Følgende kvalifikasjoner er ønskelig

 • god forståelse og erfaring fra bruk av IT som verktøy i forskning vil bli vektlagt.
 • erfaring fra prosjekt- og utviklingsarbeid, samt kjennskap til UH-sektoren vil bli sett på som en fordel
 • erfaring med arbeid i internasjonale lag/organisasjoner
 • erfaring fra brukerstøtte og/eller teknisk bruker trening
 • erfaring fra bruk av versjonskontrollsystemer
 • erfaring fra vedlikehold av programvare for vitenskapelig bruk
 • kunnskaper om bruk og programmering av akseleratorer
 • gode kommunikasjonsegenskaper

I vurderingen av søkerne vektlegges motivasjon og personlig egnethet for stillingen; smidighet, evne til å ta initiativ, faglig engasjement, nysgjerrig på ny teknologi og gode samarbeidsegenskaper.

Søkerne må beherske norsk og engelsk godt både muntlig og skriftlig.

Vi ønsker flere kvinner ved Avdeling for IT og oppfordrer kvinner til å søke.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter Statens regulativ kode 1181 senioringeniør. Fra bruttoløn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS