LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Overingeniør / senioringeniør i genetikk

Søknadsfrist: 12.12.2021

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning.


Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi / Norges fiskerihøgskole

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), Norges fiskerihøgskole (NFH), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en fast stilling som overingeniør/senioringeniør. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppen for genetikk.

Forskningsgruppen for genetikk fokuserer på å forstå genetikken involvert i dannelse og nedbrytning av populasjoner og arter i subarktis og Arktis, hvilke adaptasjoner som er involvert, og hvordan klimaforandring og biologiske invasjoner påvirker slike prosesser. Forskningsgruppen fokuserer også på bruken av miljøDNA i studier av biodiversitet, biologiske invasjoner og interaksjoner mellom oppdrettsfisk og villfisk og deres sykdommer og parasitter. Forskningsgruppen bruker genetiske og genomiske metoder (i videste forstand) sammen med klassiske tilnærminger innen taksonomi, økologi, og fysiologi til å løse disse problemstillingene.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil ha ansvar for forskningsgruppens laboratorieaktiviteter innenfor populasjonsgenetikk, genomikk og miljøDNA - både til ansattes prosjekter og til studentoppgaver. Dette inkluderer, for eksempel, bidrag til forsøksdesign, DNA/RNA ekstraksjon, opparbeidelse av biblioteker til massiv parallell sekvensering, analyse av SNPs, qPCR, grunnleggende dataanalyse og rapportering, men også koordinering av aktiviteter, vedlikehold av utstyr, innkjøp og risikovurderinger. I tillegg kan stillingen få ansvar for fellestjenester for instituttet og fakultetet.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig med forskningsgruppens analyser og bidra aktivt til forskningsgruppens vitenskapelige publisering. Dette krever evne til å planlegge, utvikle og forbedre metodikk sammen med gruppens forskere og bioinformatikere. Koordinering av prosjekters og studenters analyser vil også være viktig. Vedkommende forventes også å ta ansvar for organisering og vedlikehold av forskningsgruppens omfattende prøvemateriale, og ved behov delta på forskningsgruppens feltarbeid og tokt i Arktis. Et godt arbeidsmiljø er viktig og det forventes derfor at den ansatte bidrar aktivt til gruppens kontinuerlige utvikling og positive atmosfære.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

 • Mastergrad innen molekylærøkologi, populasjonsgenetikk/genomikk, eller annen relevant fagretning
 • Personlig egnethet, se personlige egenskaper.
 • Erfaring med håndtering og ekstraksjon av prøver for genetiske og genomiske analyser
 • Behersker skandinavisk språk

Det er en fordel om kandidaten har:

 • Erfaring med laboratorieledelse
 • Erfaring med opparbeidelse av biblioteker for massiv parallell sekvensering
 • Grunnleggende erfaring med analyse av populasjonsgenetisk, genomisk, og/eller metagenetisk data
 • Erfaring innen innsamling, isolering og/eller analyse av miljøDNA
 • Erfaring med arbeid i sterile omgivelser
 • Erfaring med studentveiledning
 • Erfaring med relevant tokt/feltarbeid
 • Erfaring med risikovurderinger
 • Erfaring med Rspace eller lignende elektroniske laboratorie verktøy

Personlige egenskaper

Den ideelle kandidaten til denne stillingen må være komfortabel med, og verdsette, å lede laboratoriebaserte studier både for ansatte og studenter, inkludert selvstendig koordinering av forskningsgruppens prosjekter på laboratoriene. Det forventes at kandidaten arbeider strukturert, overholder frister, og er inkluderende overfor ansatte og studenter i forskningsgruppen og instituttet som helhet. Dette innebærer tett faglig samarbeid med forskningsgruppens medlemmer og studenter. En løsningsorientert tilnærming på utfordringer er et must. Vi forventer at kandidaten aktivt vil bidra inn i forskningsgruppens øvrige aktiviteter, for eksempel gruppemøter og retreats.

Personlig egnethet er sentralt for stillingen og vil bli evaluert gjennom intervjuer og eventuelle personlige oppmøter.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1087 overingeniør eller kode 1181 senioringenior, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS