Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Overingeniør / Senioringeniør - Institutt for klinisk medisin

Søknadsfrist: 09.08.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Institutt for klinisk medisin (IKM), Det helsevitenskaplige fakultet, er det ledig 100% fast stilling som overingeniør/senioringeniør.

Tekniske stillinger er direkte underlagt instituttledelsen ved IKM, men fordelt på ulike forskningsgrupper. Stillingen vil i hovedsak være tilknyttet forskningsgruppa Kvinnehelse og perinatologi.

Institutt for klinisk medisin (IKM) har ca. 330 ansatte i hoved- og bistillinger. Forskere ved IKM er organisert i 20 forskningsgrupper og forskningen er vinklet mot translasjonsforskning med klinisk forsking som utgangspunkt. IKM har 29 fagenheter med ansvar for undervisning i kliniske fag ved legeutdanningen, masterstudiet i klinisk ernæring, bachelorstudiet i paramedisin og er i tillegg delaktig i klinisk undervisning ved flere av fakultetets øvrige studieprogrammer.

Stillingsinnehaver vil knyttes til både forsknings-, administrasjons- og utdanningsaktiviteter i gruppa.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes vil få en nøkkelfunksjon i forskningsgruppa og skal bidra i den daglige drift og vedlikehold av forskningslaboratoriene tilknyttet forskningsgruppa hvorav to laboratorier er lokalisert på MH-bygget og ett på UNN. Arbeidet vil knyttes opp til pågående forskningsprosjekter i gruppa, både kliniske studier og laboratorieprosjekter.

Stillingsinnehaver vil bistå med rekruttering av forskningspersoner, enkle kliniske undersøkelser av pasienter som deltar i kliniske studier, blodprøve- og vevsprøvetaking (primært blod og placenta), videre prøveopparbeidelse, cellearbeid (opparbeidelse og dyrkning) og molekylærbiologiske/ biokjemiske analyser. Ulike mikroskopi-teknikker, flow cytometri og immunhistokjemi vil også være aktuelt.

Stillingsinnehaver vil ha ansvar for helse, miljø og sikkerhet (HMS), stoffkartotek (CHESS), kvalitetssikring og registrering av biologisk materiale (Biobank) i henhold til UiT sine retningslinjer.

I tillegg vil stillingsinnehaver ha ansvar både for vedlikehold av instrumenter/utstyr som brukes ved de ulike analyseteknikkene, samt ansvar for innkjøp av utstyr og laboratorie-materiell (kjemikalier/kit) i samarbeid med forskningsgruppas medarbeidere.

En viktig del av stillingen vil være å bistå med praktisk opplæring /veiledning av forskere og studenter i laboratoriearbeid for de ulike forskningsprosjektene. Det vil også være administrative oppgaver tilknyttet avdelingens forskningslaboratorier og forskningsgruppeaktiviteter (møter, seminarer, søknader og rapporter).

Det vil være muligheter til å drive egne forskningsprosjekter der dette faller innenfor forskningsgruppas forskningsinteresser og foregår i samråd med forskningsgruppeleder.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves minimum bachelorgrad, ingeniørutdannelse eller annen universitetsutdannelse i laboratoriemedisinske fag. Mastergrads-/sivilingeniørutdanning i relevante fag vil være en fordel. I tillegg kreves det relevant erfaring.

Erfaring fra analysemetoder og teknikker beskrevet over, samt bearbeiding av analyseresultater (databehandling og statistikk) vil bli tillagt stor vekt. Relevant kompetanse og/ eller forskningserfaring innen kvinnehelse/perinatologi vil bli tillagt stor vekt.

I tillegg bør vedkommende laboratorieleder være serviceinnstilt, strukturert og fleksibel i samarbeid med forskere og studenter. Gode samarbeidsevner til omstilling/endring av arbeidsoppgaver, koordinering av de ulike prosjektene i forskningsgruppa, samt personlig egnethet tillegges stor vekt.

Søkeren må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens regulativ kode 1087 overingeniør, evt kode 1181 senioringeniør for spesielt godt kvalifiserte søkere. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen