Ledig stilling ved OsloMet

Seniorrådgiver / senioringeniør (personvern og datasikkerhet)

Søknadsfrist: 04.06.2020

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Ønsker du å være en nøkkelperson i arbeidet med personvern og datasikkerhet ved OsloMet?

OsloMet står for tiden i en omfattende digital transformasjon. IT-avdelingen har en nøkkelrolle i å støtte utviklingsambisjonene til OsloMets strategi for digital transformasjon. Det betyr at det er mange utfordringer og spennende oppgaver som IT-avdelingen skal håndtere nå og fremover. OsloMet leverer i dag IT-tjenester til mer enn 20 000 studenter og ansatte.

Teknologi brukes til å transformere vår utdanning, forskning og formidling. IT-avdelingen skal bidra til at digitale løsninger brukes på en effektiv og sikker måte. Dette stiller høye krav til avdelingens fremtidige leveranser og tett samarbeid mellom IT-avdelingen, FoU-avdelingen, juridisk avdeling og forskningsmiljøet. OsloMet søker derfor en seniorrådgiver for å videreutvikle fagmiljøet innen personvern og datasikkerhet, og som vil være med å styrke det tverrfaglige samarbeidet i OsloMet. Dette er én av to nyopprettete stillinger som nå lyses ut. Stillingen er organisatorisk lagt til IT-avdelingen ved Seksjon for tjenestestyring og- utvikling.

I denne stillingen vil du arbeide i et team som har omfattende erfaring og kompetanse innen rådgivning, utvikling og IT-drift. Det vil være rom for varierte arbeidsoppgaver, kreativitet og faglig utvikling. Oppgavene vil være en kombinasjon av proaktivt arbeid, rådgivning, utarbeidelse av retningslinjer, og løse konkrete problemstillinger knyttet til datahåndtering og personvern i samarbeid med andre fagressurser.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

Rådgivning og bistand til forskningsområdet innen personvern og datasikkerhet

 • være rådgiver for IT-ledelsen innen forskningsområdet
 • gi råd om hvordan personvern skal ivaretas, og hvordan innsamling, lagring, deling og arkivering av data skal håndteres sikkert innen forskningsområdet
 • beslutte/delta i analyser og beslutninger om valg av tekniske løsninger generelt og i konkrete saker
 • bistå med vurderinger av personvernkonsekvenser (DPIA) i konkrete saker for å sikre at personvern er ivaretatt i digitale løsninger
 • gi råd om praktiske løsninger når det gjelder krav til sikkerhetsnivå, klassifisering av nivå på datasikkerhet, kryptering av mobile lagringsenheter
 • samarbeide med FoU-miljøene, juridisk og andre aktører som jobber med personvern og datasikkerhet
 • bidra i aktuelle samarbeidsfora og beslutningsfora og være pådriver slik at OsloMet kan løse personvern og datahåndtering på en effektiv og sikker måte i tråd med regelverket

Vi søker deg som har:

 • relevant høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå. Lang og svært relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for kravet om utdanning.
 • dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • prosjekterfaring
 • erfaring med digitaliseringsprosjekter, tekniske prosesser, og løpende
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du har erfaring fra sikkerhetsarbeid/personvern og datasikkerhet. Likeså erfaring og kjennskap til universitet- og høyskolesektoren.

Vi vil gjerne ha kontakt med deg som

 • har et stort faglig engasjement
 • er kreativ og løsningsorientert
 • er engasjert og jobber godt i team, samtidig som du kan jobbe selvstendig
 • er strukturert og analytisk
 • har gode samarbeidsevner og liker å jobbe på tvers av organisasjonen
 • har gode kommunikasjons- og fremstillingsevner

I perioder vil det være behov for å holde høyt tempo og å takle stress på en god måte.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og vil tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • lokaler midt i Oslo sentrum, med et yrende studentliv utenfor dørene
 • et godt og flerkulturelt arbeidsmiljø preget av samarbeid og deling
 • et sterkt fagmiljø hos en solid arbeidsgiver
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • gode velferdsordninger
 • mulighet for kompetanseutvikling ved å delta i kurs, konferanser, seminar mv.
 • mulighet for trening i arbeidstiden, tilgang til treningsrom og rabatterte avtaler med Sats og SiO

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som seniorrådgiver (kode 1364) eller senior ingeniør (kode 1181) avhengig av kompetanse og erfaring. Lønn i lønnstrinn 69-81, kr 627 700 – 837 200,- pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 4.6.2020

Ref: 20/04243

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Logg inn og søk stillingen