LEDIG STILLING VED NILU

Ingeniør / senioringeniør - Helseeffektlaboratorium

Søknadsfrist: 15.03.2021

NILU

NILU - Norsk institutt for luftforskning skal gjennom forskning øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter.


NILU har en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt, og er innenfor utvalgte fagfelt blant de ledende fagmiljøer i verden. NILU har ca. 165 ansatte.

Entusiastisk og fleksibel med høy motivasjon for labarbeid og toksikologi?

Om stillingen

Er du en entusiastisk og fleksibel person som er høyt motivert for labarbeid og brenner for toksikologi? Da er kanskje DU den vi søker til ingeniør/senioringeniør-stillingen i vårt Helseeffektlaboratorium!

Vi søker en engasjert ingeniør/senioringeniør som liker å stå på, elsker labarbeid, in vitro human toksikologi, har gode kommunikasjonsegenskaper og en positiv holdning til både arbeidsoppgavene og kollegaer. Personlighet som passer med resten av teamet vil være viktig når vi velger vår nye medarbeider. Vår nye medarbeider vil arbeide tett sammen med forskerne i gruppa, men også selvstendig.

Helseeffektlaboratoriet er en seksjon ved avdeling for miljøgifter, og vi utfører hovedsakelig prosjektbasert forskning innen human farekarakterisering og risikovurdering av forurensninger. Vi gjør in vitro toksisitetstesting, og hovedfokuset til laben er innen nanotoksikologi, nanosikkerhet og gentoksisitet. Laboratoriet er sertifisert for god laboratoriepraksis (GLP) og kvalitetssikring er integrert i alt arbeidet vi gjør.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig vedlikeholdsarbeid i laboratoriet og bestillinger
 • Arbeid med cellekulturer
 • Toksisitetstesting av nanomaterialer og andre forbindelser

Kvalifikasjonskrav

Utdanning og erfaringsbakgrunn:

 • Mastergrad i toksikologi eller annet relevant fagområde (f. eks cellebiologi, molekylærbiologi)
 • Erfaring med celledyrkning
 • Erfaring med daglig laboratorievedlikehold og bestillinger ønskelig
 • Kompetanse innenfor gentoksisitet ønskelig
 • Språkkunnskaper: Norsk er arbeidsspråk. Det er ikke et absolutt krav at kandidaten snakker og skriver norsk ved ansettelse, men det er et krav at kandidaten fokuserer på å lære seg norsk (skriftlig og muntlig) så raskt som mulig etter oppstart i stillingen. Gode engelskkunnskaper (muntlig og skriftlig) er viktig.

Personlige egenskaper:

 • Arbeider effektivt og strukturert
 • Tar ansvar
 • Trives med å jobbe i et team, men kan også jobbe selvstendig
 • Har erfaring med labarbeid og cellekulturer
 • Er serviceinnstilt, fleksibel og har godt humør
 • Er positivt innstilt og bidrar til et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Dokumenterer og leverer forskningsdata av høy kvalitet
 • Deltar aktivt i kvalitetssikringsarbeidet i laben

Spørsmål om stillingen

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Seksjonsleder Elise Rundén Pran, [email protected], eventuelt på telefon 970 15 315 (kun tilgjengelig på telefon fra og med 8. mars 2021), eller
 • Avdelingsdirektør Aasmund Fahre Vik, [email protected]

Søknaden må inneholde søknadsbrev, CV, skannede fargekopier av attester, karakterutskrifter og utdanning.

Søknadsfrist 15. mars 2021

Vi utfører bakgrunnssjekk som en del av våre rekrutteringsprosesser

Vi tilbyr

Den utlyste stillingen er fast og ved vårt hovedkontoret på Kjeller, rett utenfor Oslo. Vi har ustrakt samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsinstitutter og universiteter. NILU har konkurransedyktige betingelser som gruppeliv/ulykkesforsikringer og god pensjonsordning.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS