LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Frontend-utvikler

Søknadsfrist: 12.04.2023

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler.


NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.

Om divisjonen og avdelingen

Divisjon for kart og statistikk har delt inn sin faglige virksomhet i sju fagavdelinger, med 106 kompetente medarbeidere. Divisjonen skal bidra til utvikling av bioøkonomien gjennom å gi dokumenterbart beslutningsgrunnlag til forvaltning, næringsliv og politisk ledelse. Divisjonens kjernekompetanse er innenfor økonomisk statistikk og analyse, ressurskartlegging og geomatikk. Divisjonen driver effektiv datafangst, standardisert og dokumenterbar dataforvaltning, etterrettelige dataanalyser, samt bred formidling.


Stillingen hører til i Avdeling geomatikk som etablerer og drifter effektive, brukervennlige løsninger for innsamling, forvaltning, bearbeiding og formidling av data og informasjon om arealressursene våre. Kilden og Gårdskart er to av de viktigste løsningene vi har laget. I Geomatikk har vi en variert arbeidshverdag med spennede oppgaver.

Spennede kunnskapsmiljø søker frontend-utvikler som har lyst til å jobbe med kart

NIBIOs webapplikasjoner for kart og geodata, slik som Gårdskart, Kilden og AR5web, er vel ansett og mye brukt. Tjenestene har stor nytte for brukerne våre. Vi trenger en senior frontend-utvikler på laget, som i tillegg til å være utvikler/programmerer kan være med å ta gode, strategiske teknologi- og arkitekturvalg. Slik kan vi sikre oss at vi fortsetter å levere løsninger med stor samfunnsnytte.

Hos oss får du følge IT-løsningene i hele livsløpet sitt i tett kontakt med brukere og domeneeksperter.

Arbeidssted vil være NIBIO Ås.

Stillingens hovedoppgaver

 • Utvikling av frontend-delen av IT-løsninger, ofte med kartet i sentrum
 • Delta i smidige utviklingsprosjekter fra ide og design til utvikling og produksjonsetting
 • Drift og vedlikehold av eksisterende løsninger
 • IT-teknisk prosjektledelse/scrummaster-rolle i systemutviklingsprosjekter
 • Delta i arbeidet med fagstrategier for IT-utvikling
 • Bidra til økt kompetanse og mindre sårbarhet i teamet og avdelingen gjennom god dokumentasjon

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad eller bachelorgrad informatikk eller geomatikk
 • Solid erfaring fra frontend-utvikling
 • Norsk er arbeidsspråk i NIBIO. Den som ansettes må beherske norsk/skandinavisk godt nok til å kunne fungere i jobbhverdagen
 • Gode skriftlige og muntlige kunnskaper i engelsk

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med frontend-utvikling, gjerne Angular, OpenLayers, Javascript og Typescript. Erfaring med andre rammeverk som React vil også telle positivt.
 • Programmeringsferdigheter i Java med Spring rammeverk eller Python med Django rammeverk
 • Erfaring med GIT, unit-tester og integrasjonstester
 • Kjennskap til SQL og relasjonsdatabaser
 • Erfaring med prosjektledelse i iT-prosjekter
 • Erfaring som scrummaster
 • Erfaring med å utrede og finne ut av en arbeidsoppgave som ikke er klart definert
 • Erfaring med å planlegge systemarkitektur
 • Kjennskap til standarder for geografisk informasjon
 • Kjennskap til norske geografiske data og relevante registerdata
 • Interesse for bærekraft, arealbruk, landbruk, og miljø- og klimaproblematikk

Personlige egenskaper

 • Tar gjerne initativ og ikke redd for litt ansvar
 • Er engasjert og iverer for eget fagfelt
 • Liker å sette seg inn i ny teknologi
 • Løsningsorientert arbeidsstil
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team som benytter moderne metode og teknologi
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser
 • Fleksitid

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181 eller sjefingeniør kode 1088, lønnstrinn 69-80 (kr 648.700 - 839.900). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Avdelingsleder Ingvild Nystuen på telefon 902 49 768

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

NIBIO gjennomfører bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater via vår samarbeidspartner Semac AS.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS