LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Ingeniør - veksthusteknikk og plantevitenskap

Søknadsfrist: 13.02.2023

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.


NIBIO har hovedkontor i Ås i Viken, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


NIBIO Særheim
forskningsstasjon i Klepp kommune har stor aktivitet på tre områder; Fôr og husdyr, med fokus på grasproduksjon, produksjon i regulert klima, med vekt på reduserte klimautslipp og økt effektivitet i produksjonen, og grøntmiljø, hvor lokal overvannsdisponering og byøkologi er blant temaene vi arbeider med. Forskningstasjonen har rundt 400 da dyrka jord, forsøksanlegg med fytotron, 2000 m2 med ulike veksthus samt kontorbyning, verksted og lagerbygninger. Stasjonen har et stort potensial i å utvikle samarbeid med andre fagmiljøer i regionen. NIBIO Særheim er samlokalisert med Rogaland Landbrukspark.

Norsk landbruk og veksthusnæringen vil i økende grad kople biologi og teknologi og NIBIO vil bidra med kunnskap til den utviklingen. Ingeniøren skal ha ansvaret for prosjekter knyttet til plantedyrking i regulert klima i regi av Avdeling frukt og grønt. Stillingen skal ivareta basisfunksjoner, slik som styring og drift av veksthusanlegget. Ingeniøren skal kunne arbeide med prosjekter knyttet til andre avdelinger og skal delta i vaktordningen ved NIBIO Særheim.

Stillingens hovedoppgaver

 • Medansvar for styring og drift av et avansert veksthusanlegg
 • Delta i planlegging av forsøk
 • Gjennomføre forsøksarbeid
 • Innhente og ordne data fra forsøk
 • Delta i rapportering fra forsøk
 • Delta i vaktordningen

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på minimum bachelornivå, enten innen gartnerfag, plantevitenskap, styringssystemer for veksthus, teknologi, eller tilgrensende områder
  • Utdanning på lavere nivå eller fagbrev innenfor relevant fagområde, kombinert med omfattende relevant praksis, kan også være aktuelt
 • God kjennskap til og praktisk erfaring med teknologi og forsøksutstyr
 • Gode datakunnskaper
 • Flytende skriftlig og muntlig norsk
 • Berherske engelsk skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med bruk og vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg
 • Erfaring med gjennomføring av forsøk med planter
 • Truckførersertifikat
 • Førerkort klasse BE

Personlige egenskaper

 • Utadvendt og samarbeidsorientert
 • Ansvarsfull, resultatorientert og initiativrik
 • Positiv bidragsyter til arbeidsmiljøet
 • Evne til å arbeide systematisk
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som Overingeniør kode 1087, lønnstrinn 55-67 (kr 509.500 - 626.300 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Stasjonsleder Arne Sæbø, tlf 404 743 49

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS