LEDIG STILLING VED NMBU

Forskningstekniker innen storfeproduksjon

Søknadsfrist: 12.06.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Senter for husdyrforsøk (SHF) er det nasjonale anlegget for forsøk og undervisning i husdyrproduksjon, og er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). SHF betjener hele campus Ås, diverse forskningsinstitusjoner og næringsaktører innenfor landbruket med forskning på husdyrproduksjon hos storfe, gris, sau, geit og fjørfe i moderne fasiliteter. 

Forsøkssenteret SHF er blant de kjernefasilitetene ved NMBU som gir universitetet et særpreg og en unik posisjon blant universitetene i Norge. SHF utgjør en viktig nasjonal forskningsinfrastruktur og gir innhold til NMBUs posisjon som bærekrafts-universitet. Senteret huser moderne fasiliteter med nyeste teknologi innen landbruk og husdyrproduksjon som sikrer fremragende utdanning og forskning med fokus på god dyre- og plantehelse, dyrevelferd og bærekraftig produksjon av nok og trygg mat med hensyn til dagens klimautfordringer.

Fremoverlent og ansvarsfull forskningstekniker til Norges største forskningsgård

Om stillingen

Ved NMBU – Senter for husdyrforsøk (SHF) er det ledig et ettårs vikariat i 100% stilling som ingeniør innen husdyrproduksjon. Stillingen inngår i storfe-avdelingen. Til tider kan stillingen også innebære arbeidsoppgaver ved senterets øvrige avdelinger.

Senterets hovedoppgaver er knyttet til forsknings- og utdanningsoppgaver innen bl.a. husdyrfag, veterinærmedisin, ernæring og landbruk-/fôrteknologi. Arbeidssted er i Syverudveien 27, 1433 Ås.

Arbeidsoppgavene er fysisk krevende.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig dyrestell og drift relatert til husdyrproduksjonen på storfe, sammen med avdelingens øvrige ansatte.
 • Oppgaver relatert til senteres undervisnings- og forsknings-aktivitet.
 • Oppfølging, registrering og utvikling av forsøksdata.
 • Håndtering og oppfølging av enhetens driftsutstyr, verktøy og avansert teknologi.
 • Relevante administrative oppgaver relatert til enhetens drift
 • Deltagelse i turnus og vaktordninger.
 • Alt forefallende arbeid innen dyrestell og drift relatert til husdyrproduksjon. 
 • Vedkommende vil jobbe sammen med ansatte i andre avdelinger etter kapasitet og behov. 

Kompetanse:

Faglig kvalifikasjon:

 • Relevant fagutdanning, minimum agronom.
 • Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan i spesielle tilfeller erstatte utdanningskravet.

Det kreves:

 • Erfaring med storfe - både melkegrav og melkerobot
 • Erfaring i elektroniske plattformer og teknologi innenfor husdyrproduksjon (som DelPro, Husdyrkontrollen, Lely Horizon, SenseHub.)
 • Teknisk erfaring eller teknisk interesse
 • Sertifikat klasse B (manuelt gir)
 • Flytende muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er ønskelig med:

 • Relevant erfaring med forskningsvirksomhet og prosjekthåndtering
 • Traktor-, maskinførerbevis og/eller truck-sertifikat
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk
 • Erfaring med brunstoppfølging på storfe

Ønskelige personlige egenskaper:

 • Fremoverlent, nysgjerrig og nøyaktig
 • Høy arbeidskapasitet, fleksibel og har god gjennomførings-evne
 • Entusiastisk, positiv, gode kommunikasjons- og samarbeids-evner 
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Initiativrik og løsningsorientert innen drift, datafangst, forskning og teknologi 
 • Systematisk, strukturert og gode planleggingsevner 

Personlig egnethet vektlegges høyt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1275 Ingeniør, (ltr. 42 - 60) (NOK 448.900 – 584.500) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. 

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Søknadsfrist: 12.06.2024

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

  Søk stillingen

Powered by Labrador CMS