LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Seniorrådgiver ved School of Communication, Leadership and Marketing

Søknadsfrist: 12.02.2023

Høyskolen Kristiania

Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 16.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Om School of Communications, Leadership, and Marketing 

School of Communication, Leadership, and Marketing har sin faglige hovedtyngde i områdene kommunikasjon, ledelse og markedsføring. Slik er også navnene for avdelingens tre institutter; Institutt for kommunikasjon, Institutt for ledelse og Institutt for markedsføring. Studiene er nært knyttet til praksis og gir studentene god innsikt i arbeidslivet som venter etter endte studier. 

Avdelingen kjennetegnes av gode pedagoger og høy tilfredshet i studentundersøkelser. Høyskolen har flere aktive forskere og forskergrupper, og ansatte har gode vilkår for å drive forskning. Avdelingen er en attraktiv arbeidsplass med et støttende og prestasjonsfremmende miljø. Gjennom målrettet samarbeid på tvers av fagmiljøer vil avdelingen bidra til å løse morgendagens utfordringer. Høyskolen har nylig fått akkreditering på Ph.d- nivå innenfor anvendt informasjonsteknologi og kommunikasjon og ledelse. 

Om stillingen 

School of Communication, Leadership, and Marketing søker en seniorrådgiver til en 100 % stilling i avdelingsadministrasjonen. Avdelingen har behov for en seniorrådgiver med kunnskap om universitet- og høyskolesektoren som kan være en støtte for avdelingsledelsen både i daglige driftsoppgaver, men også med utredninger og prosjektledelse knyttet til utvikling og drift. Seniorrådgiver vil være en ressursperson for ledergruppen og instituttene. Seniorrådgiver vil jobbe teambasert i avdelingsadministrasjonen, og vil samarbeide tett med vitenskapelig ansatte, og sentrale administrative avdelinger. Det er i dag 118 faglige ansatte tilknyttet de 3 instituttene, og 4 personer i avdelingsadministrasjonen.

Sentrale arbeidsoppgaver i seniorrådgiverstilling:

 • Lederstøtte
 • Bistå instituttleder i planlegging og drift av instituttet
 • Personal- og ressursadministrasjon
 • Bistå i rekrutteringsarbeid
 • Prosjektledelse og prosjektarbeid
 • Analyser og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag
 • Saksbehandling og utredningsarbeid i tillegg til daglige driftsoppgaver
 • Utvikling av administrative rutiner
 • Stillingen rapporterer til administrativ leder

School of Communication, Leadership and Marketing tilbyr studier i Oslo og Bergen. Stillingen er lokalisert i Oslo, men noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på mastergradsnivå.
 • Erfaring fra og kunnskap om universitets- og høyskolesektoren
 • Relevant arbeidserfaring innen prosjektledelse og utredningsarbeid
 • Gode IT-kunnskaper, god systemforståelse, og god kjennskap til Microsoft 365

Personlige egenskaper

 • Svært gode samarbeidsevner, samtidig som at du er selvstendig og pålitelig 
 • Løsningsorientert og ser endringer som mulighet for utvikling
 • Strukturert, analytisk, og nøyaktig
 • Initiativrik og fleksibel, med god arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
 • Forståelse for høyskole- og universitetssektoren og hvordan administrasjon skal tilrettelegges for å oppnå universitetsmålet
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi kan tilby:

 • Høyskolen Kristiania tilbyr en utviklende jobb i en organisasjon med ambisjoner
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag med eget treningsstudio
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Lønn etter avtale

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk: 

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen kommer tydelig frem 
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og virksomhet 
 • Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no) 

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist: 12. februar 2023

Tiltredelse: 1.april eller etter avtale

For mer informasjon om stillingen

Vennligst ta kontakt med avdelingsleder Marit Stemmer Ziener, tlf: 93089669, e-post: [email protected]

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS