LEDIG STILLING PÅ KRISTIANIA

Seniorrådgiver med ansvar for digital forskningsinfrastruktur

Søknadsfrist: 18.02.2024

Kristiania

Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 16.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Forskningsvirksomheten ved Høyskolen Kristiania forutsetter digitale systemer for innhenting, lagring og analyse av data og administrative støttesystemer. Kristiania søker nå en seniorrådgiver med ansvar for etablering og utvikling av tjenester knyttet til digital forskningsinfrastruktur. Stillingen skal bidra til økt kvalitet i forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid. Stillingen er knyttet til biblioteket og rapporterer til biblioteksjef.

Tjenesten krever særlig god forståelse av forskningsprosesser, kjennskap til dataverktøy, forskningsinfrastruktur og åpen forskning. Den som ansettes må ha evne til å sette seg inn i komplekse digitale ressurser og ha god formidlingsevne. Stillingen er en brobyggerrolle mellom forskere, IT og forskningsstøttefunksjoner, og vil kreve utpreget grad av koordineringsevne for å få til effektivisering og endring i praksis.

Arbeidsoppgaver:

 • Opplæring, rådgivning og veiledning av forskere i valg av verktøy, datahåndtering og åpen forskning, herunder datalagring, åpne datasett, kvalitetssikring av metadata og kuratering av datasett
 • Etablering og ansvar for et forskningsdataregister, f.eks ved hjelp av datahåndteringsplaner (DMP)
 • Koordinere arbeidet med åpen forskning i Kristiania i nært samarbeid med andre støttefunksjoner som IKT, forskningsadministrasjon og fagmiljøene
 • Etablere og holde løpende oversikt over programvarekatalog/kiosk, og være i dialog med fagstab om behov
 • Koordinere og kvalitetssikre anskaffelser i samarbeid med IT-avdelingen

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på minimum mastergradsnivå
 • Høy digital kompetanse og systemforståelse
 • Kunnskap om åpen forskning
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk

Det er ønskelig med:

 • Erfaring med datahåndtering, datalagring og analyseverktøy
 • Bestillerkompetanse innen digital forskningsinfrastruktur
 • Informasjonsarkitekturkompetanse
 • Praktisk erfaring med forvaltning av åpen forskning vil bli vektlag

Personlige egenskaper:

 • Evne til å formidle komplekse problemstillinger på en god måte
 • Evne til å jobbe på tvers av avdelinger og fagområder
 • Initiativrik og selvgående
 • Gjennomføringsevne
 • Motivert for faglig utvikling

Vi kan tilby:

 • En utviklende og spennende jobb i et sterkt, pulserende og dynamisk miljø
 • Variert arbeidsdag
 • Fleksibel arbeidstid
 • Trivelig arbeidsmiljø og gode kolleger
 • Kantineordning
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio
 • Lønn etter avtale

Vi legger vekt på personlig egnethet for stillingen. Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen Kristiania oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal innen frist vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS